ProfiPilot

Za ProfiPilot hovorí viac ako 11 ročná história. Boli sme napríklad prví na Slovensku, ktorí prehľadne priblížili problematiku leteckých výcvikov širokej verejnosti.

O Aero Language

Rozprávme sa spoločným - leteckým jazykom.

Tým, ktorým nehovorí žiadny národ, ale hovoria ním všetci piloti.

On-line služby

Je niekoľko vlastností, ktorými sa líšime od ostatných spoločností, ktoré poskytujú preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English. Robíme všetko preto, aby sme sa od konkurencie odlíšili kvalitou našich služieb.

Certifikáty ProfiPilot TSP

ProfiPilot je držiteľom Osvedčenia o schválení organizácie TSP vydaného Dopravným úradom Slovenskej republiky. Jazykové služby poskytuje ProfiPilot pod obchodnou značkou Aero Language.

Identita

Máme vlastnú identitu.

Okrem tej vizuálnej je našou identitou firemná kultúra.

Kariéra

To čo robíme, robíme s radosťou, zanietením a na vysokej profesionálnej úrovni.  Robíme to, čo nás baví, a chceme našimi aktivitami posúvať latku štandardov vyššie. Strážime si kvalitu našej práce a služieb, ktoré poskytujeme.

Ak to vidíte rovnako, radi si prečítame Váš životopis.

Letecká komunikácia

Štandard je základ.

Letecký jazyk nie je oficiálne registrovaný, aj napriek tomu mu všetci piloti rozumejú a plynule nim rozprávajú.