Aero Language
About Us
ProfiPilot

Za ProfiPilot hovorí viac ako 11 ročná história. Boli sme napríklad prví na Slovensku, ktorí prehľadne priblížili problematiku leteckých výcvikov širokej verejnosti.

O Aero Language
Rozprávme sa spoločným - leteckým jazykom. Sme najlepšie testovacie centrum leteckej angličtiny.
About Us
About Us
Letecký jazyk
Štandard je základ. Letecký jazyk nie je oficiálne registrovaný, aj napriek tomu mu všetci piloti rozumejú a plynule nim rozprávajú.
Examinátor leteckej angličtiny
ko jazykový examinátor budeš robiť preskúšanie pilotov a leteckého personálu. Budeš rozhodovať o tom, či jazyková spôsobilosť pilota je dostatočná na to, aby letel s lietadlom plným ľudí. 
About Us
About Us
Certifikát Aero Language
Aero Language - SVK.LAB.04  ✈️ je poskytovateľ preskúšania ICAO English a IR English. Je akceptovaný všetkými členskými štátmi EASA.
ICAO Angličtina Online
Robíme všetko preto, aby sme sa od konkurencie odlíšili kvalitou našich služieb. Online služby v oblasti ICAO English sú jednou z nich.
About Us
30+ Country Accept our Online ICAO
Language Proficiency Test

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Telegram
info@language.aero

Potrebujete preskúšanie ICAO English? Ozvite sa nám!