Language proficiency examiner

Staňte sa examinátor ICAO English počas jediného víkendu.

Online kurz

Kurz Language examiner je realizovaný online.

Požiadavky

Stať sa Language proficiency examiner je možno ľahšie ako ste si mysleli ♥

Certifikácia

Kurz Language examiner je ukončený hodnotením spôsobilosti.

Kvalifikáčný kurz

Staňte sa ❤️ Jazykový examinátor LPE ❤️ jeden z mála  v Európe... Kurz trvá 3 dni.

Opakovací kurz

Najlepší ICAO English Refresher examiner kurz v Európe...

Ako to funguje

Stať sa examinátorom LPE ICAO English môže byť jednoduchšie ako si myslíte.

Preskúšanie

Hodnotenie spôsobilosti Examinátora je realizované Aero Language.

Jazykový examinátor ICAO je intenzívny viacdenný kvalifikačný kurz vyžadujúci vašu plnú pozornosť a mnoho samoštúdia. Náš Senioar jazykový ICAO English examinátor Vás prevedie kurzom jednoducho a hladko.

LPE znamená Language proficiency examiner ✓

Language proficiency examiner, ELP examinátorExaminátor ICAO English, alebo jednoducho len jazykový examinátor. Je to špeciálne vyškolená osoba akceptovaná leteckým úradom, resp. Dopravným úradom pre vykonávanie preskúšania ICAO English

Hlavnou úlohou examinátora jazykovej spôsobilosti je vykonávanie preskúšaní ICAO EnglishIR English a ak ste rodený slovák, tak aj ICAO Slovak. Aktivitu jazykových examinátorov zastrešujeme administratívne ako Aero Language cez náš elektronický systém a prostredníctvom nášho certifikátu SVK.LAB.04.

Najlepší kurz ICAO Examinátor na trhu

Aero Language poskytuje špičkový kvalifikačný kurz Examinátor ICAO English, ako aj pravidelné LPE Refresher kurzy. Kurz language proficiency examiner pozostáva z troch častí. Prvá časť je akademická časť. Teda teoretická výučba, ktorá trvá približne 3 dni a spravidla ju realizujeme cez víkend.

Druhou časťou je on-job training, kedy budúci jazykový examinátor ICAO vykonáva demo preskúšania a hodnotenie preskúšaní. Každé preskúšanie a hodnotenie je vyhodnotené lektorom, ktorý vedie kurz LPE. Tretia časť je určená pre pilotov. V nej sa budúci examinátor ICAO English naučí všetko potrebné pre vykonávanie preskúšaní IR English potrebných pre preskúšanie angličtiny na prístrojovú kvalifikáciu

 

Online LPE kurz

Prihlásiť

V Aero Language si vážime cenu vášho času. Súčasne vám však môžeme umožniť realizovať skúšky ICAO English až po tom, ako sa ubezpečíme, že preskúšanie leteckej angličtiny bude vykonané profesionálne a štandardne. Preto Aero Language poskytuje špičkový kurz jazykový examinátor, ktorý pozostáva ako z teoretickej výučby, tak so samoštúdia a praktického tréningu. Teoretická výučba je spravidla poskytovaná online a trvá približne 3 dni. Počas troch dní absolvujete približne 25 hodín teórie zameranej na špecifické vedomosti jazykového examinátora LPE.

Kurz tiež zahŕňa tzv. Language examiner on-job-training. Po absolvovaní kurzu LPE, absolvujete hodnotenie spôsobilosti examinátora, tzv. LPE assessment of competence.

Language Proficiency Examiner požiadavky

Prihlásiť

Často sa stretávame s otázkou - Musím byť ✈️ pilot ✈️ aby som sa mohol stať Language proficiency examiner?
My všetkých radi ubezpečujeme: Nie, nemusíte byť pilot :-) 

Ak nie ste pilot, na to, aby ste sa mohli stať examinátorom ICAO English, je potrebné, aby ste mali špičkovú úroveň angličtny. Inými slovami mali by ste byť tzv. linguistický expert a mať skúsenosti s používaním anglického jazyka napríklad ako učiteľ angličtiny.

Jediná nutná požiadaka je teda dobrá úroveň angličtiny zodpovedajúca ICAO English Level 5. Zvyšok je na nás.

Certifikácia

Prihlásiť

Kurz LPE - jazykový examinátor je ukončený Hodnotením spôsobilosti. Aero Language tiež zabezpečí Vašu akceptáciu ako examinátora LPE na Dopravnom úrade.

Dopravný úrad vám vydá akceptačný list. Od nás dostanete licenciu jazykového examinátora vrátane preukazu spôsobilosti a ID karty.

Ako Language Proficiency Examiner budete oprávnený poskytovať preskúšania ICAO English držiteľom preukazov spôsobilosti všetkých členských krajín EASA  

Examinátor ICAO English

Prihlásiť

Zrýchlený kurz LPE

 V Aero Language poskytuje zrýchlený kurz examinátor jazykovej spôsobilosti. Vo väčšine prípadov je kurz jazykový examinátor LPE ukončený v priebehu jedného víkendového kurzu. Ak splníte všetky domáce úlohy, môžete podstúpiť hodnotenie spôsobilosti examinátora v priebehu menej ako jedného týždňa.

Language proficiency examiner - nepilot

Ak prichádzate z oblasti, ktorá je tematicky úplne mimo letectva, naši skúsení lektori vám poskytnú takzvaný kurz AVFAM. Jedná sa o súčasť kurzu jazykový examinátor, ktorá vás zoznámi s leteckou frazeológiou a terminológiou. Takže okrem svojich jazykových znalostí získate aj potrebnú znalosť zásad leteckej frazeológie leteckej komunikácie.

Opakovací kurz examinátor LPE

Prihlásiť

Najlepší ICAO English examiner Refresher

Pre zachovanie oprávnení language proficiency examiner je potrebné sa minimálne jedenkrát ročne zúčastniť a absolvovať opakovací kurz jazykových examinátorov. Niekedy sa mu hovorí ako recurrent training, alebo annual examiner training.

Školenie sa koná raz ročne a je poskytnuté online formou priamo od Aero Language. Počas opakovacieho kurzu sa zameriavame najmä na novinky v oblasti preskúšania jazykovej spôsobilosti, ako aj na najčastejšie problémy, ktoré sme počas preskúšaní identifikovali.

Ročne relizujeme stovky skúšok ICAO English. Na základe toho vám môžeme poskytnúť podrobnú spätnú väzbu o aktuálnych trendoch, aktuálnych národných požiadavkách a najkomplexnejšej podpore v Európe.

Ako to funguje

Prihlásiť

Krivka učenia je počas počiatočného Kurzu examinátora LPE pomerne dosť strmá. Náš inštruktor vás však hladko prevedie cez celý kurz Language examiner. Bude vás to baviť.

 

Preskúšanie LPE

Prihlásiť

Prvé hodnotenie spôsobilosti a Vašej prijateľnosti na úlohu jazykový examinátor LPE je realizované hodnotením vašich predchádzajúcich skúseností. Kladieme dôraz na to, aby bola vaša angličtina bezchybná. Zameriavame sa predovšetkým na vašu gramatiku a vetnú skladbu, vašu leteckú angličtinu a iné oblasti.

Najdôležitejšou požiadavkou na budúceho jazykového examinátora je samozréjme vynikajúca angličtina slovom aj písmom. Potrebujeme, aby boli vaše jazykové znalosti aspoň na úrovni ICAO Level 5. Ak nie ste držiteľom certifikátu ICAO English, potrebné preskúšanie zrealizujeme v rámci Aero Language.

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina