Language proficiency examiner

Staňte sa Language Proficiency Examiner za jeden víkend.

Kurz LPE, alebo jazykový examinátor je intenzívny viacdňový kurz vyžadujúci vaše plné nasadenie. Každopádne náš Senior Language Examiner vás cez kurz bez problémov prevedie.

LPE znamená Language proficiency examiner ✓

 Language proficiency examiner, ELP examiner, alebo jednoducho len LPE je jazykový expert, ktorý prešiel špecifickým výcvikovým kurzum a je nominovaný ako leteckým úradom, tak aj Aero Language na preskúšania ICAO English a preskúšaní leteckej angličtiny.

Vašou hlavnou zodpovednosťou bude realizácia preskúšaní ICAO English a IR English

Najlepší kurz Jazykový examinátor

 Aero Language poskytuje špičkové počiatočné kvalifikačné školenia LPE, ako aj najlepšie opakované školenia LPE. Kurz Skúšajúci jazykovú spôsobilosť pozostáva z teoretickej výučby a odbornej prípravy LPE na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní kurzu skúšajúceho jazykovej spôsobilosti budete mať potrebné znalosti a zručnosti na vykonanie skúšok z angličtiny ICAO. Naše školenia zahŕňajú obe funkcie - jazykový examinátor a jazykový hodnotiteľ alebo takzvaní jazykoví experti..

OL
Online LPE kurz

V Aero Language si vážime cenu vášho času. Súčasne vám však môžeme umožniť realizovať skúšky ICAO English až po tom, ako sa ubezpečíme, že preskúšanie leteckej angličtiny bude vykonané profesionálne a štandardne. Preto Aero Language poskytuje špičkový kurz jazykový examinátor, ktorý pozostáva ako z teoretickej výučby, tak so samoštúdia a praktického tréningu. Teoretická výučba je spravidla poskytovaná online a trvá približne 3 dni. Počas troch dní absolvujete približne 25 hodín teórie zameranej na špecifické vedomosti jazykového examinátora LPE.

Kurz tiež zahŕňa tzv. Language examiner on-job-training. Po absolvovaní kurzu LPE, absolvujete hodnotenie spôsobilosti examinátora, tzv. LPE assessment of competence.

Example
Example

LP
Language Proficiency Examiner požiadavky

Často sa stretávame s otázkou - Musím byť ✈️ pilot ✈️ aby som sa mohol stať Language proficiency examiner?
My všetkých radi ubezpečujeme: Nie, nemusíte byť pilot :-)

Jediná požiadaka je dobrá úroveň angličtiny zodpovedajúca ICAO English Level 5. Zvyšok je na nás.

C
Certifikácia

Kurz LPE - jazykový examinátor je ukončený Hodnotením spôsobilosti. Aero Language tiež zabezpečí Vašu akceptáciu ako examinátora LPE na Dopravnom úrade.

Dopravný úrad vám vydá akceptačný list. Od nás dostanete licenciu jazykového examinátora vrátane preukazu spôsobilosti a ID karty.

Ako Language Proficiency Examiner budete oprávnený poskytovať preskúšania ICAO English držiteľom preukazov spôsobilosti všetkých členských krajín EASA  

Example
Example

Pk
Počiatočný kurz LPE

Zrýchlený kurz LPE

 V Aero Language poskytuje zrýchlený kurz examinátor jazykovej spôsobilosti. Vo väčšine prípadov je kurz jazykový examinátor LPE ukončený v priebehu jedného víkendového kurzu. Ak splníte všetky domáce úlohy, môžete podstúpiť hodnotenie spôsobilosti examinátora v priebehu menej ako jedného týždňa.

Language proficiency examiner - nepilot

Ak prichádzate z oblasti, ktorá je tematicky úplne mimo letectva, naši skúsení lektori vám poskytnú takzvaný kurz AVFAM. Jedná sa o súčasť kurzu jazykový examinátor, ktorá vás zoznámi s leteckou frazeológiou a terminológiou. Takže okrem svojich jazykových znalostí získate aj potrebnú znalosť zásad leteckej frazeológie leteckej komunikácie.

R
Ročné školenie examinátorov LPE

Kurz založený výlučne na schopnostiach

Pre zachovanie oprávnení language proficiency examiner je potrebné sa minimálne jedenkrát ročne zúčastniť a absolvovať opakovací kurz jazykových examinátorov. Niekedy sa mu hovorí ako recurrent training, alebo annual examiner training.

Školenie sa koná raz ročne a je poskytnuté online formou priamo od Aero Language. Počas opakovacieho kurzu sa zameriavame najmä na novinky v oblasti preskúšania jazykovej spôsobilosti, ako aj na najčastejšie problémy, ktoré sme počas preskúšaní identifikovali.

Ročne relizujeme stovky skúšok ICAO English. Na základe toho vám môžeme poskytnúť podrobnú spätnú väzbu o aktuálnych trendoch, aktuálnych národných požiadavkách a najkomplexnejšej podpore v Európe.

Example
Example

At
Ako to funguje

Krivka učenia je počas počiatočného Kurzu examinátora LPE pomerne dosť strmá. Náš inštruktor vás však hladko prevedie cez celý kurz Language examiner. Bude vás to baviť.

 

PL
Preskúšanie LPE

Prvé hodnotenie spôsobilosti a Vašej prijateľnosti na úlohu jazykový examinátor LPE je realizované hodnotením vašich predchádzajúcich skúseností. Kladieme dôraz na to, aby bola vaša angličtina bezchybná. Zameriavame sa predovšetkým na vašu gramatiku a vetnú skladbu, vašu leteckú angličtinu a iné oblasti.

Najdôležitejšou požiadavkou na budúceho jazykového examinátoraí je samozréjme vynikajúca angličtina slovom aj písmom. Potrebujeme, aby boli vaše jazykové znalosti aspoň na úrovni ICAO Level 5. Ak nie ste držiteľom certifikátu ICAO English, potrebné preskúšanie zrealizujeme v rámci Aero Language.

Example