Letecká komunikácia

✈️ Rozprávajte leteckým jazykom ako aviatik ✓

Kurz leteckej komunikácie

Aero Language je letecký jazyk. Letecký jazyk je komplex štandardných správ, skratiek a formulácií. Leteckým jazykom hovoria všetci piloti. Teda aspoň by mali... Letecký inštruktor vedie od prvých leteckých krokov je každého budúceho pilota, aby komunikoval na leteckej frekvencií. Letecká frazeológialetecká komunikácia je predmetom viacerých preskúšaní. 

Čo však, ak žiak kopíruje chyby a neduhy svojho učiteľa?

Letecký jazyk pozostáva z množstva skratiek a správ so štandardným syntaxom. Väčšina z nich je veľmi intuitívnych, no aj tak im rozumie len málokto. Letecká komunikácia a letecká frazeológia sú dôležitými prvkami leteckého výcviku v leteckej škole. Keďže piloti na frekvencii používajú na komunikáciu len svoj hlas, letecká komunikácia je často jediným spôsobom, ako zistiť, či ste profesionál, alebo nie ste profesionál.

Prečo kurz leteckej angličtiny...

Letecký jazyk, alebo Aero Language, špeciálne letecká angličtina je obrazne povedané odrazom profesionálneho pilota. To však neznamená, že súkromný pilot nemôže byť profesionál. Správne zvládnutá komunikácia je akýsi punc leteckej vyzrelosti každého pilota a je jedno, či je to súkromný pilot, alebo dopravný pilot. Kvalitný pilot používa štandardnú leteckú frazeológiu a používa jasnú leteckú komunikáciuLetecká komunikácia totiž prebieha okrem dátových prenosov CPDLC výhradne verbálne. Preto by mala byť letecká komunikácia krátka, výstižná, stručná a najmä štandardná. 

Príliš dlhé alebo príliš krátke správy v leteckej komunikácií zbytočne komplikujú a de-facto aj predlžujú leteckú komunikáciu. To často vedie k zbytočným prípadom, keď piloti musia stráviť drahocenný čas objasňovaním obsahu svojich správ a častým používaním „say again“. Používanie neštandardnej komunikácie častokrát viedlo k veľmi závažným incidentom a nehodám. Ak máme spomenúť jeden za všetky, tak to bude určite známa katastrofa na letisku Tenerife.