ICAO Slovenčina

ICAO Slovenčina požadované od ICAO ▪️ EASA Slovenčina vyžadované EASA-ou

Hodnotenie

ICAO English je vyhodnotené dvomi examinátormi ▪️ výsledkom je ICAO Level

Proces

ICAO Slovenčina je vyhodnotená dvomi examinátormi. Výsledkom je ICAO Slovak Level

Obsah

Platnosť ICAO Slovak ▪️ závisí na vašom ICAO Level

Platnosť

Platnosť ICAO Slovak ▪️ závisí na  ICAO Level

Vzorový Test

Prihlásiť

Preskúšanie ICAO Slovenčina

Kvalifikácia ICAO Slovak umožňuje komunikovať v Slovenčine pilotovi, alebo riadiacemu letovej prevádzky, ktorý nie je rodilý Slovák. 

Aero Language bola v roku 2019 prvá organizácia na Slovensku, ktorá priniesla možnosť preskúšania ICAO Slovak. Disponujeme vlastnou databázou slovenských testov, ktorá zaručuje bezproblémový priebeh skúšky letecká slovenčina. Preskúšanie ICAO Slovak je potrebné pre pilotov alebo riadiacich letovej prevádzky, ktorí hovoria plynule po slovensky, avšak Slovenčina nie je ich materinským jazykom.

Skúška leteckej slovenčiny - ICAO Slovak je rozdelená do niekoľkých častí. Celé preskúšanie jazykovej spôsobilosti trvá približne 20-30 minút. Preskúšanie ICAO Slovak pozostáva z nasledujúcich častí:

 • Rozhovor
 • Vizuálna analýza (obrázok)
 • Simulácia komunikácie
 • Odposluch komunikácie
 • Vizuálna analýza (video)

Preskúšanie leteckej slovenčiny je poskytované jazykovým examinátoromAero Language poskytuje preskúšanie ICAO Slovenčiny väčšinou pre pilotov.

ICAO Slovenčina, alebo EASA Slovenčina?

Všetky letecké preukazy EASA a z nej vyplávajúce oprávnenia (okrem leteckých preukazov LAPL, EIR a niektorých ďalších) sú vydávané v súlade s predpismi ICAO aj EASA.

Jazyková spôsobilosť pilotov sa hovorovo označuje ako ICAO Slovak, alebo letecká slovenčina.

Vzhľadom na to, že ICAO vydalo požiadavky na jazykovú spôsobilosť už v roku 2008 - teda približne 3 roky pred EASA - piloti používajú pomenovanie ICAO Slovenčina ako spoločný názov pre obe predpisové základne pre jazkové preskúšanie leteckej angličtiny - ako EASA FCL.055 tak aj ICAO Doc 9835.

Slovenčina ICAO - Hodnotenie

Prihlásiť

Preskúšanie ICAO Slovenčiny je hodnotené podľa hodnotiacich jazykových deskriptorov. Výsledkom je slovenská jazyková spôsobilosť hodnotená na úrovni od 1 do 6.

ICAO English Proces hodnotenia

Prihlásiť

Aero Language využíva viacúrovňový koncept hodnotenia pre všetky preskúšania ICAO Slovenčiny.

Prvé hodnotenie vašej leteckej angličtiny vykonáva examinátor priamo počas preskúšania jazykovej spôsobilosti.

Druhé hodnotenie vykoná hodnotiaci na základe online metódy.

Ak sa títo dvaja hodnotiaci so svojimi hodnoteniami nezhodnú s konečným ICAO Slovak level, náš systém Aero Language ADMIN zaeviduje nezhodu v hodnotení. Do procesu je následne zapojený ďalší hodnotiteľ, ktorý určí konečnú úroveň leteckej angličtinyICAO Slovak.

ICAO English - Obsah skúšky

Prihlásiť

Preskúšanie leteckej Slovenčiny ICAO Slovak pozostáva z 5 rôznych sekcií. V každej sekcii hodnotí jazykový examinátor nasledujúce jazykové deskriptory. Každý jazykový deskriptor je ohodnotený 1 až 6. Najnižšia hodnota zo všetkých deskriptorov je konečný výsledok - ICAO Slovak Level.

Jazykové deskriptory - na toto sa treba zamerať pre čo najlepší výsledok leteckej slovenčiny - ICAO Slovak.

 • výslovnosť
 • gramatika a vetná skladba
 • slovná zásoba
 • plynulosť reči
 • pochopenie
 • interakcia

Platnosť ICAO Slovak ✅

Prihlásiť

Platnosť slovenskej kvalifikácie ICAO závisí od vašich aktuálnych jazykových znalostí. Vaše schopnosti sa odrážajú v takzvaných ICAO úrovni Slovenčiny. 

S cieľom zosúladiť požiadavky ICAO na jazykovú spôsobilosť s požiadavkami EASA bol oboma regulačnými normami vytvorený systém úrovní.  

 • Slovenčina Úroveň 4 - 5r ICAO / 4r EASA
 • Slovenčina Úroveň 5 - 6r  ICAO aj EASA
 • Slovenčina Úroveň 6 - trvalo

ICAO English Level
ICAO Slovenčina Level 4 ✓

ICAO Slovenčina Level 4 je minimálna prevádzková úroveň jazykovej spôsobilosti ♥

ICAO Slovak Level 4 vo všeobecnosti  

ICAO Slovak Level 4, ICAO Level 4 alebo jednoducho letecká slovenčina - úroveň 4 je takzvaná minimálna prevádzková úroveň znalostí leteckej slovenčiny. ICAO Slovak Level 4 označuje minimálne jazykové schopnosti, ktorými musí pilot disponovať.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Výslovnosť

Neočakávame od vás výslovnosť experta ani pokročilého angličana. Vďaka vašej výslovnosti jednoducho spoznáme, že Slovenčina nie je váš rodný jazyk. Je prítomný silný akcent rodnej reči. Príkladom najčastejších chýb pri preskúšaní ICAO Slovenčiny je chyba pri vyslovovaní slova tri. Častá chyba česky hovoriacich pilotov je vyslovovanie tohto slova "tri" ako "tři".

Z kontextu rozprávania je však jednoducho zrozumiteľný obsah viet.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Gramatika

Gramatika, ktorú používate ako držiteľ ICAO Slovak Level 4 je jasný obsah a časový priebeh. Vaša gramatika však nie je úplna a správna. Je však pre vás jednoduché rozoznať rozdiel medzi minulým a prítomným časom, viete ako sa tvorí množné číslo a rôzne predložky. Ak príde ku komplexnejším debatám, spravidla prenecháte debatu iným, alebo sa vyhýbate zloženiu komplexnejšich viet.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Plynulosť rozprávania

Netrvá vám dlho, aby ste našli správne slová pre opis situácie, alebo odpoveď na otázku. Možno vám to trvá v niektorých prípadocho niečo dlhšie, ale to je v poriadku.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Slovná zásoba

Letecká slovná zásoba sa rozširuje spoločne s tým, ako pribúdajú Vaše letecke skúsenosti. Pre nás je dôležité, aby vaša slovná zásoba - ako držiteľa ICAO Slovak Level 4 bola primeraná vašim leteckým skúsenostiam. Taktiež je doležité, aby ste so svojou slovnou zásobou boli schopný komunikovať s ostatnými pilotmi, alebo riadením letovej prevádzky. O rôznych iných témach dokážete rozprávať vlastnými slovami a aspoň základným opisom situácie, alebo témy vo forme parafrázovania. Dobrý príklad pre držiteľa ICAO Slovak Level 4 je to, že vie, źe v slovenčine máme raňajky, nie snídane ani doručak.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Porozumenie

Očakávame od vás trochu viac, ako len štandardnú leteckú frazeológiu a jej používanie. Pre získanie ICAO Slovak LEVEL 4 je potrebné, aby ste použili jednoduchý jazyk mimo leteckej frazeológie na porozumenie situáciám. Je možné, že nebudete rozumieť ihneď. Avšak po zopakovaní frázy, alebo textu porozumiete obsahu, alebo aspoň kontextu. Nebojte sa použiť "say again".

ICAO Slovak Level 4 ✅ Interakcia

Ako držiteľ ICAO English Level 4 sa nebojíte rozprávať. Ak nerozumiete, nezostanete ticho, ale sa spýtate, alebo použijete čarovnú leteckú frázu "opakuj". 

ICAO Slovenčina Level 5 ✓

ICAO Slovak level 5, alebo tiež Extended level ♥ je niečo medzi

ICAO Slovak Level 5 vo všeobecnosti  

ICAO Slovak Level 5 je takzvaná pokročilá úroveň leteckej slovenčiny podľa ICAO. Spravidla uchádzač o ICAO Slovak ktorého materinským jazykom nie je slovenčina, nemá schopnosť získať ICAO Slovak Level 6. Ak však máte jazykové schopnosti nad úrovňou ICAO Slovak Level 4, pravdepodobne získate ICAO Slovak 5 bez závažnejších problémov.

ICAO Slovak Level 5 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť v prípade ICAO Slovak Level 5 je bez zdĺhavého premýšľania a viac-menej správna.

Rodený slovensky hovoriaci človek zistí, že vaša slovenčina na úrovni ICAO Level 5 nie je váš materinský jazyk. Vaša slovenčina je však bez významných chýb. Jednoducho povedané - vaša výslovnosť slovenčiny ako ICAO Level 5 je v poriadku, avšak s vašim materinským akcentom. Ako príklad môžeme uviesť, že by ste mali vedieť vysloviť slovo guľôčka. Česky hovoriaci - ako častú chybu namiesto hovoria, že idú do Ružomberoku, namiesto Ružomberku.

Z kontextu rozprávania je však jednoducho zrozumiteľný obsah viet.

ICAO Slovak Level 5 ✅ Gramatika

Tvorba zložitejších vetných skladieb v prípade ICAO Slovak Level 5 vám nie vždy ide, ale aspoň sa o to pokúšate. Vaše základné gramatické schopnosti sú veľmi dobré a bez pochybností. Pokúšate sa vytvoriť ešte zložitejšie vety, ale nemusia byť vždy správne.

ICAO Slovak Level 5 ✅ Plynulosť rozprávania

Rozprávate plynule a zmysluplne. Netrvá dlho, kým nájdete zmysluplnú odpoveď na otázku. Ako držiteľ ICAO Slovak Level 5 - reagujete plynule a obsahovo k veci. Nerobíte dlhé prestávky a vaša reč je plynulá.

ICAO Slovak Level 5 ✅ Slovná zásoba

Veci viete pomenovať správnym slovom. Niekedy aj viacerými. Rozsah vašej slovnej zásoby je v porovnaní s letovými skúsenosťami  naozaj dobrý. Ťažko sa vám hovorí o neznámych oblastiach, alebo iných vedných odboroch mimo letectva. Niekedy dokonca používate aj idiomy a slová typické pre slang slovenského jazyka.

ICAO Slovak Level 5 ✅ Porozumenie

Je pomerne ľahké pochopiť veci, keď viete, čo môžete očakávať. Rozumiete viac než len očakávaniam a očakávaným veciam. Nemáte tiež problémy s porozumením menej predvídateľných situáciách. Rozumiete rozhlasovému vysielaniu v slovenskom jazyku.

ICAO Slovak Level 5 ✅ Interakcia

Pri interakcií v rozhovore zvládnete trochu viac, než len magickú frázu "say again". Ako držiteľ ICAO Slovak Level 5 sa nebojíte  aktívne pýtať a objasňovať, ak niečomu nerozumiete. Aktívne sa snažíte nezrovnalosti objasniť a komunikovať. Objasňovaním viete iniciovať a viesť zmysluplný dialóg. 

ICAO Slovenčina Level 6 ✓

Ste rodený Slováčisko ako repa.

ICAO Slovak Level 6 - Čo to obnáša? 

Jazyková spôsobilosť - letecká slovenčina na úrovni ICAO Slovak level 6 je označovaná ako "Expert". ICAO Slovenčina Level 6 je tiež označovaný ako úroveň materinského jazyka.

Nie je to však úplne pravda. Kvoli prísnemu hodnoteniu a používaniu napríklad nesprávnej výslovnosti nemusí človek, ktorý používa slovenský jazyk ako rodný jazyk dosať úroveň jazykovej spôsobilosti ICAO Slovak level 6. Napríklad "východniar" rozprávajúci ortodoxnou východniarčinou s určitosťou neuspeje v preskúšaní ICAO Slovenčiny. Predpokladom pre ICAO Slovak level 6 je okrem širokej slovenej zásoby aj ďalšie množstvo aspektov vrátane správnej gramatiky a výslovnosti.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť pri ICAO Slovak 6 je takmer dokonalá. Existujú len nepatrné rozdiely medzi vašou výslovnosťou a výslovnosťou ľudí, pre ktorých je Slovenčina materským jazykom.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Gramatika

Predpokladom pre ICAO Slovak 6 je perfektné ovládanie základnej, ale aj pokročilej gramatiky. Nielen základná gramatika, ale aj najkomplexnejšie vety sú takmer bezchybné, keď ich používate vo vetách. A používate ich pomerne často.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Plynulosť rozprávania

Plynulosť vašej reči je prirodzená. A pôsobí prirodzene. 

Kedykoľvek rozprávate po anglicky, váš prejav je ucelený a plynulý. Používate vhodnú farbu hlasu, robíte prestávky medzi vetami a slovami, prípadne kladiete tón a dôraz na konkrétne časti slov a viet. Váš prejav je prirodzený.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Slovná zásoba

Dokážete rozprávať takmer o akejkoľvek téme, či je pre vás známa, alebo neznáma.

Používate idiomy v každodennom slovnom prejave. Okrem toho, že viete, čo znamená význam slova, alebo idiomu, viete používať synonýma podľa toho, ako sa hodia do kontextu.  Pravdepodobne rozosnávate rozdiel medzi slovami prirodzenýprirodzeneprirodzenie..

ICAO Slovak Level 6 ✅ Porozumenie

Rozumiete všetkému. Nie len z kontextu. Ak rozumiete anglickým textom v piesňach, rozprávkach, ale aj iných hovorených anglických textoch, je to dobrou predispozíciou pre úroveň ICAO Slovak 6.

Mimochodom - rozumiete, čo znamená guľôčka v jamôčke?

ICAO Slovak Level 6 ✅ Interakcia

Vaša interakcia v každej situácií je prirodzená a jednoduchá. Bežne používate verbálne, ale aj neverbálne vyjadrovanie. 

Vzorový Test

ICAO Slovak testy sú generované online - priamo systémom Aero Language ADMIN. Pre ilustráciu toho, čo obsahuje preskúšanie ICAO Slovak prikladáme vzorový test. Jazykový examinátor vás plynulo prevedie preskúšaním ICAO Slovak.

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina