Kde pôsobíme

Letecká angličtina ICAO English - Slovensko

Ak sa nachádzate na Slovensku a potrebujete preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English, jazykový examinátor Aero Language je pripravený naplánovať si osobné stretnutie, alebo online preskúšanie leteckej angličtiny. Kľudne aj zajtra. Naše certifikáty akceptujú všetky členské krajiny EASA pre úroveň 4, 5 a tiež ICAO English Level 6.

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina