Kde všade je platné ICAO English?

Nie všetky členské štáty ICAO a členské štáty EASA vzájomne akceptujú preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English.

Dôvodom je skutočnosť, že implementovanie ICAO English - t.j. implementovanie preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO bolo rôznymi členskými štátmi implementované veľmi individuálne.

Vzhľadom na to, že všeobecné požiadavky boli pomerne benevolentné, implementácia požiadaviek ICAO prebehla v rôznych krajinách rôzne. Od veľmi reštriktívnej implementácie a vysokých nárokov na výcvik personálu a pomerne komplikovaný a náročný spôsob vydávania osvedčení organizáciam TSP - napr. Rakúsko až po pomerne benevolentné implementovanie - napr. Česká republika.

Robíme maximum, aby sme vyhoveli čo najširšiemu spektru ľudí. Sme v kontakte s leteckými úradmi v Európe, ale aj mimo štátov EASA a komunikujeme o akceptovaní našich certifikátov o preskúšaní leteckej angličtiny - ICAO English.

Nie všetko je však v našich silách. Preto ak ste držiteľom preukazu spôsobilosti vydaného iným členským štátom ako je Slovenská republika, odporúčame Vám, kontaktujte oddelenie licencovania príslušného leteckého úradu.

TIP: Ak si plánujete zmenu štátu vydania vašej licencie - transfer licencie do inej krajiny a končí Vám platnosť jazykovej spôsobilosti ICAO English, absolvujte preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English ešte pred podaním žiadosti o transfer. Ak má členský štát, kam licenciu transferujete akékoľvek reštrikcie v prípade implementácie leteckej angličtiny - ICAO English, predídete tak problémom. Štáty v rámci regiónu EASA totiž musia vzájomne akceptovať licencie a zapísané kvalifikácie. Ak teda máte zapísaný v preukaze Level 6, druhá krajina ho musí akceptovať a zapísať ho aj do nového leteckého preukazu, ktorý vám vydá.