ProfiPilot

Za ProfiPilot hovorí viac ako 11 ročná história. Boli sme napríklad prví na Slovensku, ktorí prehľadne priblížili problematiku leteckých výcvikov širokej verejnosti.

O Aero Language

Rozprávme sa spoločným - leteckým jazykom.

Sme najlepšie testovacie centrum leteckej angličtiny.

Letecký jazyk

Štandard je základ.

Letecký jazyk nie je oficiálne registrovaný, aj napriek tomu mu všetci piloti rozumejú a plynule nim rozprávajú.

Examinátor leteckej angličtiny

ko jazykový examinátor budeš robiť preskúšanie pilotov a leteckého personálu. Budeš rozhodovať o tom, či jazyková spôsobilosť pilota je dostatočná na to, aby letel s lietadlom plným ľudí. 

Certifikát Aero Language

Aero Language - SVK.LAB.04  ✈️ je poskytovateľ preskúšania ICAO English a IR English. Je akceptovaný všetkými členskými štátmi EASA.

ICAO Angličtina Online

Robíme všetko preto, aby sme sa od konkurencie odlíšili kvalitou našich služieb. Online služby v oblasti ICAO English sú jednou z nich.

ProfiPilot je tu od roku 2007 

ProfiPilot bol založený založil v roku 2007 pôvodne ako internetový informačný portál. Primárny obsah webu ProfiPilot.sk bola problematika, ktorú tvoril letecký výcvik a letecké školy. V čase svojho vzniku a ešte mnoho rokov neskôr bol ProfiPilot.sk jediné miesto, kde bolo možné na slovenskom internete nájsť všetky ucelené odborné, ale aj laické informácie o leteckých výcvikoch na jednom mieste. Po Slovensky, prehľadne a zrozumiteľne. ProfiPilot bol obľúbeným miestom pre laické aj odborné diskusie, články a fotografie.

Zakladateľ ProfiPilot stál za mnohými úspešnými projektami v oblasti letectva - napr. prvá letecká škola v Bratislave - Letecká škola Opera Jet, alebo jej neoficálny nasledovník JetAge a ďalšie.

Mnoho informácií, ktoré priniesol magazín ProfiPilot.sk na svojich stránkach publikoval, prebrali a doteraz bez autorského povolenia používajú komerčné letecké školy.

Zastrešujeme letecké projekty

ProfiPilot, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá ako prevádzkovateľ zastrešuje mnohé projekty v oblasti letectva a služby pre pilotov.  ProfiPilot je prevádzkovateľom mnohých ďalších internetových projektov v oblasti letectva. V roku 2019 získal ProfiPilot, s.r.o. licenciu na vykonávanie preskúšania leteckého personálu - ICAO English IFR English. V roku 2020 sa ProfiPilot, s.r.o. stal držiteľom osvedčenia leteckej školy - ATO

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda

Telegram
info@language.aero

Potrebujete preskúšanie ICAO English? Ozvite sa nám!