EASA IR English

Ak chcete byť IFR pilot, potrebujete preskúšanie IR angličtina

Proces

Hodnotenie EASA IR English je jednoduché - buď prospel ✅ alebo neprospel.

Na Zemi

Obsah skúšky IR Angličtina na Zemi je jednoduchý - budeme simulovať predletovú prípravu na IFR let.

Počas letu

Obsah skúšky IR Angličtina je jednoduchý - budeme simulovať reálny IFR let.

Platnosť

IR English je platný ✅ tak dlho, ako je platný instrument rating

Vzorový test

Preskúšanie IR English, ktoré poskytuje Aero Language ako jediná organizácia na Slovensku je vyhodnotené ako prospel / neprospel.

Preskúšanie leteckej angličtiny IR English online

Piloti a žiadatelia o zapísanie IFR kvalifikácioe, alebo prístrojovej kvalifikácie musia absolvovať špecifické preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Jedná sa o preskúšanie leteckej angličtiny IR English podľa FCL.055 (d). Skúšku IR English sme v roku 2019 priniesli ako prvá organizácia, pričom Aero Language poskytuje IR English doteraz ako jediná poverená organizácia na Slovensku.

Preskúšanie leteckej angličtiny IR English poskytuje Aero Language ako samostatnú skúšku s hodnotením prospel / neprospel. Niektoré členské štáty EASA, ako napríklad Francúzsko požadujú hodnotenie IR English pre každé preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Tieto národné postupy poznáme a radi Vám vysvetlíme lokálne pravidlá.

Žiadateľ o vydanie prístrojovej kvalifikácie musí preukázať schopnosť používať anglický jazyk na požadovanej úrovni. Účelom skúšky IR English je zhodnotiť schopnosti pilota používať štandardnú leteckú frazeológiu a frazeológiu IFR počas predletovej prípravy, ale aj počas letu.

 

IR English Hodnotenie

Prihlásiť

Jazyková spôsobilosť je vyhodnocovaná examinátorom počas preskúšania IR Engllish v reálnom čase. Výsledok sa dozviete okamžite po preskúšaní Angličtiny.

IR English Obsah

Prihlásiť

Obsah preskúšania IR English je veľmi podobný každodenným pracovným povinnostiam dopravného pilota, alebo pilota s prístrojovou kvalifikáciou lietajúceho podľa pravidiel pre lety IFR.

IR Angličtina na zemi ⬇️⬇️⬇️

Potrebujeme sa uistiť, že ste schopní čítať a porozumieť leteckému textu dôležitému pre vykonanie IFR letu. V súlade s AMC3 FCL.055(a)(2), náš jazykový examinátor bude hodnotiť nasledovné schopnosti:

 • vašu schopnosť čítať a porozumieť technikckým dokumentom a manuálom v anglickom jazyku. Pre tento účel môže byť použitá Prevádzková príručka, alebo jednoducho Jeppesen manual;
 • plánovanie letu, informácie a vyhodnocovanie počasia, NOTAM, letový plán, atď;
 • použitie leteckých máp, odletových a príletových mapiek a ďalších dokumentov v Angličtine.

IFR Let

Prihlásiť

IR Angličtina počas letu ⬇️⬇️⬇️

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti IR English simuluje reálny let podľa pravidiel IFR. Jazykový examinátor bude preto hodnotiť vaše schopnosti komunikovať a používať štandardnú IFR frazeológiu počas jednotlivých fáz letu vrátane núdzových situácií.

Môžete očakávať štandardnú IFR komunikáciu - presne takú istú, na akú ste zvyknutí z vášho leteckého výcviku instrument rating:

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie, povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet, odletové postupy, núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko, postupy pre vyčkávanie, postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu, povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko, zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky

IR English - Platnosť

Prihlásiť

IR English - platnosť angličtiny

IR English alebo IFR Angličtina podľa EASA FCL.055(d) má doživotnú platnosť. Vo väčšine krajín nie je potrebné IFR Angličtinu predlžovať. Výnimkou je len prípad, ak by ste si letecký preukaz preniesli do Francúzska.

Preskúšanie IR English je požadované jedenkrát v živote - pred získaním niektorej z nasledujúcich kvalifikácií::

 • prístrojová kvlaifikácia (vrátane competency-based instrument rating)
 • en route instrument rating
 • basic instrument rating 

IR English platnosť vo Francúzsku

Jedinou výnimkou je Francúzsko. DGCA požaduje, aby bolo preskúšanie IR English súčasťou každého preskúšania jazykovej spôsobilosti pre držiteľa francúzskej licencie pilota. Sme si však vedomí tejto požiadavky a vieme ako s ňou naložiť :-)

IR English - vzorový test

Prihlásiť

Jazykový examinátor vás prevedie celým preskúšaním jazykovej spôsobilosti IR English. Scenár a obsah skúšky podľa ktorého bude testovaná vaša úroveň IFR angličtiny, bude dohodnutý priamo s examinátorom pred zahájením preskúšania. Jazykový examinátor vo všeobecnosti simuluje úlohu a komunikáciu ATC, pričom vašou úlohou bude komunikovať ako IFR pilot. A to s použitím štandardnej IFR komunikácie.

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina