Preskúšanie - jazyková spôsobilosť

Robíme preskúšanie jazykovej spôsobilosti ❤️

Letecká angličtina ✅

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti, alebo jednoducho jazyková spôsobilosť je vyžadovaná ako európskymi, tak aj medzinárodnými leteckými predpismi. Jazyková spôsobilosť je medzi pilotmi tiež známak ako letecká angličtina, alebo tiež ICAO English.

Aero Language poskytuje preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa oboch predpisových štandardov v rámci jedného preskúšanina ako pre pilotov, tak aj pre riadiacich letovej prevádzky a ďalších leteckých odborníkov.

Aero Language poskytuje nasledovné druhy jazykového preskúšania:

  • EASA - FCL.055
    • Jazyková spôsobilosť
    • IR Angličtina - FCL.055(e)
  • ICAO - Doc 9835

EASA požiadavky ⬇️⬇️⬇️

Piloti letúnov, vrtuľníkov, a balónov, kde sa vyyžaduje rádiotelefonická komunikácia nesmú vykonávať oprávnenia svojich leteckých preukazovkvalifikácií a losvedčení, ak nie su držiteľom osvedčenia jazykovej spôsobilosti anglického jazyka letecká angličtina, alebo v jazyku, v jazyku použitom pri rádiovej komunikácií počas letu.

EASA implementuje a harmonizuje požiadavky jazykovej spôsobilosti ICAO na Európskej úrovni. 

ICAO požiadavky ⬇️⬇️⬇️

Palubní inžinieri piloti balónov a piloti vetroňov by mali disponovať schopnosťou hovoriť a rozumieť jazyku používanému v rádio komunikácií.

Úroveň jazykovej spôsobilosti podľa ICAO je definovaná tzv. "Hodnotiaca stupnica", ktorá je dodatkom k ICAO Annexu 1.

Hodnotiaca stupnica ICAO rozlišuje 6 úrovní jazykovej spôsobilosti, tzv ICAO leveli od úrovne ICAO level 1 (takmer bez znalostí) až po úroveň ICAO level 6 (rodný jazyk). Hodnotiaca stupnica definuje schopnosti, ktoré musí žiadateľ počas preskúšania jazykovej spôsobilostipreskúšania leteckej angličtiny preukázať, aby získal danú úroveň jazykovej spôsobilosti. ICAO požaduje, aby boli žiadatelia schopní rozprávať a porozumieť jazyku v komunikácií.

Znamená to, že preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO Englsih počúvanie a rozprávanie s porozumením. Čítanie textu a písomné cvičenia nie sú súčasťou preskúšania ICAO Angličtiny