ProfiPilot

Za ProfiPilot hovorí viac ako 11 ročná história. Boli sme napríklad prví na Slovensku, ktorí prehľadne priblížili problematiku leteckých výcvikov širokej verejnosti.

O Aero Language

Rozprávme sa spoločným - leteckým jazykom.

Sme najlepšie testovacie centrum leteckej angličtiny.

Letecký jazyk

Štandard je základ.

Letecký jazyk nie je oficiálne registrovaný, aj napriek tomu mu všetci piloti rozumejú a plynule nim rozprávajú.

Examinátor leteckej angličtiny

ko jazykový examinátor budeš robiť preskúšanie pilotov a leteckého personálu. Budeš rozhodovať o tom, či jazyková spôsobilosť pilota je dostatočná na to, aby letel s lietadlom plným ľudí. 

Certifikát Aero Language

Aero Language - SVK.LAB.04  ✈️ je poskytovateľ preskúšania ICAO English a IR English. Je akceptovaný všetkými členskými štátmi EASA.

ICAO Angličtina Online

Robíme všetko preto, aby sme sa od konkurencie odlíšili kvalitou našich služieb. Online služby v oblasti ICAO English sú jednou z nich.

Letecký jazyk pilotov 

Podobne ako latinčina pre lekárov, tak letecká angličtina je pre pilotov, mechanikov a riadiacich letovej prevádzky komunikačným jazykom. Môžeme povedať, že letecká angličtina je jazykom sama o sebe. Letecký jazyk, alebo teda Aero Language  používa mnoho, väčšinou trojpísmenkových skratiek, množstvo idiomov, fráz a slovných spojení.

Letecká komunikácia je prejav, nadnesene možno povedať že akýsi podpis, ktorým pilot prezentuje svoju profesionalitu. Je to väčšinou jediná možnosť, ako spoznať, profesionála. Ale aj naopak. Dlhé, alebo naopak veľmi krátke letecké vysielanie zbytočne predlžuje leteckú komunikáciu. Zbytočne tak blokujú frekvenciu pri pokusoch o objasnenie obsahu vysielanej správy.

Letecká komunikácia je verbálna, častokrát prebieha na frekvenciách, na ktorých je veľmi rušno. Preto je väčšinou letecká komunikácia stručná, jasná a štandardná.

Letecká angličtina

V medzinárodnej leteckej prevádzke sa používa letecká angličtina. Jedná sa o štandardné frázy, avšak používané medzinárodne. Medzinárodný charatker, ktorý reprezentuje letecká doprava, vyžaduje, aby rovnakým jazykom hovorili piloti a riadiaci v USA, ale aj v Číne. Vďaka jednoduchosti Anglického jazyka bola vytvorená letecká angličtina

Rôzne frázy, skratky a štandardné výrazy predstavujú zjednodušenú angličtinu, ktorej by vďaka svojej jednoduchosti mali pozorzumieť všetci ľudia zainteresovaní v letectve. Letecka angličtina obsahuje aj množstvo skratiek. Preto skratky ako METAR, TAF, RWY, alebo výrazy ako ROGER a WILCO a mnohé ďalšie su medzinarodne rešpektované a zrozumiteľné.

Neštandardne používaná letecká frazeológia môže zbytočne predĺžiť čas strávený vysielaním na frekvencií pri dodatočnom objasňovaní obsahu vysielanej správy. Neštandardná letecká frazeológia v minulosti viedla k častokrát fatálnym leteckým nehodám - stačí spomenúť napríklad katastrofálnu zrážku lietadiel na Teneriffe

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda

Telegram
info@language.aero

Potrebujete preskúšanie ICAO English? Ozvite sa nám!