Letecká komunikácia

Letecký jazyk pilotov 

Podobne ako latinčina pre lekárov, tak letecká angličtina je pre pilotov, mechanikov a riadiacich letovej prevádzky komunikačným jazykom. Môžeme povedať, že letecká angličtina je jazykom sama o sebe. Letecký jazyk, alebo teda Aero Language  používa mnoho, väčšinou trojpísmenkových skratiek, množstvo idiomov, fráz a slovných spojení.

Letecká komunikácia je prejav, nadnesene možno povedať že akýsi podpis, ktorým pilot prezentuje svoju profesionalitu. Je to väčšinou jediná možnosť, ako spoznať, profesionála. Ale aj naopak. Dlhé, alebo naopak veľmi krátke letecké vysielanie zbytočne predlžuje leteckú komunikáciu. Zbytočne tak blokujú frekvenciu pri pokusoch o objasnenie obsahu vysielanej správy.

Letecká komunikácia je verbálna, častokrát prebieha na frekvenciách, na ktorých je veľmi rušno. Preto je väčšinou letecká komunikácia stručná, jasná a štandardná.

Letecká angličtina

V medzinárodnej leteckej prevádzke sa používa letecká angličtina. Jedná sa o štandardné frázy, avšak používané medzinárodne. Medzinárodný charatker, ktorý reprezentuje letecká doprava, vyžaduje, aby rovnakým jazykom hovorili piloti a riadiaci v USA, ale aj v Číne. Vďaka jednoduchosti Anglického jazyka bola vytvorená letecká angličtina

Rôzne frázy, skratky a štandardné výrazy predstavujú zjednodušenú angličtinu, ktorej by vďaka svojej jednoduchosti mali pozorzumieť všetci ľudia zainteresovaní v letectve. Letecka angličtina obsahuje aj množstvo skratiek. Preto skratky ako METAR, TAF, RWY, alebo výrazy ako ROGER a WILCO a mnohé ďalšie su medzinarodne rešpektované a zrozumiteľné.

Neštandardne používaná letecká frazeológia môže zbytočne predĺžiť čas strávený vysielaním na frekvencií pri dodatočnom objasňovaní obsahu vysielanej správy. Neštandardná letecká frazeológia v minulosti viedla k častokrát fatálnym leteckým nehodám - stačí spomenúť napríklad katastrofálnu zrážku lietadiel na Teneriffe