Ako si zapamätám dátum platnosti ICAO English?

Dátum platnosti preskúšania leteckej angličtiny - ICAO English si môžete jednoducho zapamätať. Radi však pomáhame, preto Vám blížiaci sa dátum platnosti kvalifikácie ICAO English pripomenieme sami.

Pre tých, ktorí nemajú pamäť na dátumy, je dátum platnosti preskúšania leteckej angličtiny ICAO English uvedený na Certifikáte o preskúšaní jazykovej spôsobilosti, ktorý od nás dostanete po úspešnom absolvovaní preskúšania leteckej angličtiny - ICAO English.

Na Certifikáty vpisujeme dátum platnosti jazykovej spôsobilosti ICAO English podľa požiadaviek ICAO a aj podľa požiadaviek Časti FCL (pre pilotov).

Ak ste pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky, tento dátum Vám príslušný letecký úrad zapíše aj do preukazu spôsobilosti.

U pilotov, držiteľov preukazu pilota vydaného podĺa Nariadenia 1178/2011 a jeho Časti FCL je zápis leteckej angličtiny - ICAO English uvedený v poli XII vo formáte (ICAO English language proficiency LEVEL 4/5/6 valid till DD.MM.YYYY).

Chápeme, že v prípade viacerých kvalifikácií vám koniec platnosti jazykovej spôsobilosti ICAO English môže jednoducho uniknúť. Preto je dátum platnosti preskúšania leteckej angličtiny ICAO English archivovaný v našom elektronickom systéme. Platnosť všetkých kvalifikácií je kontrolovaná každý deň. Náš elektronický systém vás upozorní dostatočne dopredu o tom, že sa blíži koniec platnosti jazykovej spôsobilosti ICAO English. Prvý e-mail dostanete 100 dní pred koncom platnosti. Postupne náš systém rozosiela notifikačné e-maily v rozsahu 90, 45, 30, 14, 7, 1  dní pred koncom platnosti jazykovej spôsobilosti podľa ICAO - ICAO English.