ProfiPilot

Za ProfiPilot hovorí viac ako 11 ročná história. Boli sme napríklad prví na Slovensku, ktorí prehľadne priblížili problematiku leteckých výcvikov širokej verejnosti.

O Aero Language

Rozprávme sa spoločným - leteckým jazykom.

Sme najlepšie testovacie centrum leteckej angličtiny.

Letecký jazyk

Štandard je základ.

Letecký jazyk nie je oficiálne registrovaný, aj napriek tomu mu všetci piloti rozumejú a plynule nim rozprávajú.

Examinátor leteckej angličtiny

ko jazykový examinátor budeš robiť preskúšanie pilotov a leteckého personálu. Budeš rozhodovať o tom, či jazyková spôsobilosť pilota je dostatočná na to, aby letel s lietadlom plným ľudí. 

Certifikát Aero Language

Aero Language - SVK.LAB.04  ✈️ je poskytovateľ preskúšania ICAO English a IR English. Je akceptovaný všetkými členskými štátmi EASA.

ICAO Angličtina Online

Robíme všetko preto, aby sme sa od konkurencie odlíšili kvalitou našich služieb. Online služby v oblasti ICAO English sú jednou z nich.

ICAO English testovanie, ktoré potrebujete... 

Aero Language vznikol s cieľom poskytovať výcvik leteckého personálu a preskúšanie leteckého personálu v oblasti jazykovej spôsobilosti. Školíme a skúšame a ak je treba, opäť školíme. Chceme, aby sa letecký jazyk používal správne. 

Ctíme si vlastnú firemnú kultúru a gentlemenské dohody. Niečo, čo na Slovensku už mnoho rokov nenájdete.

Speaking the common language", alebo "Hovoríme spoločným jazykom" je naše motto. Chceme rozprávať a učiť rozprávať ludí spoločným - leteckým jazykom. Pre pilotov a ľudí zainteresovaných v letectve je totiž letecký jazyk niečo ako latinčina pre lekárov.

Kto sme?

Sme aj piloti, ale nie len piloti.  Team Aero Language je tvorený profesionálmi z viacerých oblasti letectva. Len malá časť z nás sú Slováci. Po skúsenostiach, ktoré sme počas nášho profesionálneho života nadobudli sme sa rozhodli poskytovať letecké jazykové služby. Avšak inak, ako tomu bolo doteraz na Slovensku zvykom.

Počas minulého pôsobenie priniesli členovia nášho teamu niekoľko inovácií, alebo služieb, ktoré sa začali robiť inak. V tomto trende pokračujeme aj v projekte Aero Language.

Aero Language je značka

Aero Language má svoju identitu. Svoje meno, farbu, podpis. Aby sme oddelili jazykové služby od iných, ktoré poskytuje ProfiPilot, vznikla značka Aero Language.

Aero Language je registrovaná obchodná značka, pod ktorou spoločnosť ProfiPilot, s.r.o. poskytuje svoje letecké jazykové služby. Projekt Aero Language vznikol v roku 2018 a z portfólia služieb ProfiPilot, s.r.o. zahŕňa služby:

  • výučba a preskúšanie jazykovej spôsobilosti
  • preskúšanie ICAO English
  • preskúšanie IR English (IR Angličtina)

Cieľom Aero Language je:

  • poskytovať komplexné letecké jazykové služby
  • učiť ľudí komunikovať a udržiavať ich jazykovú spôsobilosť platnú
  • poskytovať a udržiavať vysoký štandard leteckých jazykových služieb
  • tvoriť a inovovať naše služby tak, aby boli vždy blízko k ľuďom a ich potrebám
  • pracovať otvorene a transparentne

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda

Telegram
info@language.aero

Potrebujete preskúšanie ICAO English? Ozvite sa nám!