Letecká komunikácia

Najlepší Kurz leteckej frazeológie

Aero Language je letecký jazyk. Letecký jazyk je komplex štandardných správ, skratiek a formulácií. Leteckým jazykom hovoria všetci piloti. Teda aspoň by mali... Letecký inštruktor vedie od prvých leteckých krokov je každého budúceho pilota, aby komunikoval na leteckej frekvencií. Letecká frazeológialetecká komunikácia je predmetom viacerých preskúšaní. 

Čo však, ak žiak kopíruje chyby a neduhy svojho učiteľa?

Letecký jazyk pozostáva z množstva skratiek a správ so štandardným syntaxom. Väčšina z nich je veľmi intuitívnych, no aj tak im rozumie len málokto. Letecká komunikácia a letecká frazeológia sú dôležitými prvkami leteckého výcviku v leteckej škole. Keďže piloti na frekvencii používajú na komunikáciu len svoj hlas, letecká komunikácia je často jediným spôsobom, ako zistiť, či ste profesionál, alebo nie ste profesionál.

Kurz leteckej angličtiny online

Letecký jazyk, alebo Aero Language, špeciálne letecká angličtina je obrazne povedané odrazom profesionálneho pilota. To však neznamená, že súkromný pilot nemôže byť profesionál. Správne zvládnutá komunikácia je akýsi punc leteckej vyzrelosti každého pilota a je jedno, či je to súkromný pilot, alebo dopravný pilot. Kvalitný pilot používa štandardnú leteckú frazeológiu a používa jasnú leteckú komunikáciuLetecká komunikácia totiž prebieha okrem dátových prenosov CPDLC výhradne verbálne. Preto by mala byť letecká komunikácia krátka, výstižná, stručná a najmä štandardná. 

Príliš dlhé alebo príliš krátke správy v leteckej komunikácií zbytočne komplikujú a de-facto aj predlžujú leteckú komunikáciu. To často vedie k zbytočným prípadom, keď piloti musia stráviť drahocenný čas objasňovaním obsahu svojich správ a častým používaním „say again“. Používanie neštandardnej komunikácie častokrát viedlo k veľmi závažným incidentom a nehodám. Ak máme spomenúť jeden za všetky, tak to bude určite známa katastrofa na letisku Tenerife. 

Language proficiency examiner

LPE znamená Language proficiency examiner ✓

Language proficiency examiner, ELP examinátorExaminátor ICAO English, alebo jednoducho len jazykový examinátor. Je to špeciálne vyškolená osoba akceptovaná leteckým úradom, resp. Dopravným úradom pre vykonávanie preskúšania ICAO English

Hlavnou úlohou examinátora jazykovej spôsobilosti je vykonávanie preskúšaní ICAO EnglishIR English a ak ste rodený slovák, tak aj ICAO Slovak. Aktivitu jazykových examinátorov zastrešujeme administratívne ako Aero Language cez náš elektronický systém a prostredníctvom nášho certifikátu SVK.LAB.04.

Najlepší kurz ICAO Examinátor na trhu

Aero Language poskytuje špičkový kvalifikačný kurz Examinátor ICAO English, ako aj pravidelné LPE Refresher kurzy. Kurz language proficiency examiner pozostáva z troch častí. Prvá časť je akademická časť. Teda teoretická výučba, ktorá trvá približne 3 dni a spravidla ju realizujeme cez víkend.

Druhou časťou je on-job training, kedy budúci jazykový examinátor ICAO vykonáva demo preskúšania a hodnotenie preskúšaní. Každé preskúšanie a hodnotenie je vyhodnotené lektorom, ktorý vedie kurz LPE. Tretia časť je určená pre pilotov. V nej sa budúci examinátor ICAO English naučí všetko potrebné pre vykonávanie preskúšaní IR English potrebných pre preskúšanie angličtiny na prístrojovú kvalifikáciu

 

Kurz ICAO English

Ako dlho trvá kurz ICAO English? ✅

 Ak vám niekto povie, že vás pripraví na preskúšanie ICAO English v priebehu 90 minútového kurzu s 8 až 10 osobami v kurze, čo najrýchlejšie utekajte :-) Team Aero Language tvoria okrem pilotov a ďalších jazykových expertov aj lektori angličtiny, niektorí z ních dokonca vysokoškolskí učitelia angličtiny. Všetci v Aero Language vieme, že kurz ktorý Vás má poctivo pripraviť na preskúšanie ICAO English musí byť rozhodne dlhší ako spomínaných 90 minút.

Od 3 hodín viac...

Naše najkratšie kurzy ICAO English refresh trvajú približne 180 minút pri maximálnom obsadení dvomi osobami. Počas 3 hodín vieme "oprášiť" vaše jazykové znalosti len v prípade, ak ste skúsený v používaní anglického jazyka. 

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina