Business to business (B2B)

Poskytujeme voľné kapacity. Letecká angličtina je to, čomu sa venujeme a čomu rozumieme.

Robíme leteckú angličtinu šitú na mieru vašim potrebám.

Voľné kapacity, najmä však preskúšanie leteckej angličtiny ponúkame k dispozícií pre letecké školy, letecké spoločnosti, aerokluby, letecké úrady a iným prevádzkovateľom

 

Letecké spoločnosti outsourcujú služby ktoré potrebujú. Trendom je outsourcing služieb, ktoré sú komplikované, alebo náročné či už personálne, alebo finančne.

Spolupráca v oblasti leteckej angličtiny a ICAO English je dohodnutá vždy individuálne tak, aby vystihla potreby a predstavu.

Letecká angličtina na spôsob "Dry lease" je výhodná najmä vtedy, ak má vaša letecká školaletecká spoločnosť, aeroklub, alebo Vaša letecká komunita viac členov leteckého personálu.

Ako to celé funguje?

Aero Language je nezávislé testovacie centrum s oprávnením poskytovať naše jazykové služby a preskúšanie jazykovej spôsobilosti - preskúšanie ICAO English. Letecká angličtina a letecká frazeológia, ich výučba a preskúšanie pilotov sú služby, ktoré poskytujeme.

V prípade B2B spolupráce preferujeme, ak je možné vyškoliť pracovníka vašej spoločnosti, komunity, alebo inej organizácie tak, aby bol schopný vykonávať preskúšanie leteckej angličtiny samostatne. Váš pracovník získa takýmto spôsobom oprávnenie jazykového examinátora v rámci Aero Language pričom bude môcť pôsobiť ako nezávislý jazykový examinátor v rámci vašej spoločnosti.

V tom prípade nie ste viazaný na čas, ani na miesto, kým sa náš kmeňový examinátor leteckej angličtiny dostaví na miesto, kde to vy potrebujete. Preskúšanie leteckej angličtiny tak može prebehnúť prakticky kedykoľvek.

Hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti následne spôsobom, ktorý máme v Aero Language nastavený vyhodnotí nahrávku z preskúšania leteckej angličtiny a žiadateľ sa dozvie hodnotenie jeho jazykových schopností – či už je to letecká frazeológia, alebo letecká angličtina ICAO English.

 V prípade, ak Vaša letecká škola nedisponuje potrebným personálom, pre uvedené preskúšanie leteckej angličtiny, alebo preskúšanie leteckej frazeológie, sú Vám k dispozícií aj naši kvalifikovaní piloti a jazykoví examinátori, ktorí budú špeciálne dedikovaní pre Vašu spoločnosť na vykonávanie jazykových preskúšaní podľa požiadaviek ICAO.

 Kontaktujte nás, cenovú kalkuláciu a bližšie informácie Vám radi poskytneme individuálne.