Kancelária

Aero Language
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Držiteľ certifikátu LAB/LTB/TSP

Aero Language
SVK.LAB.04
ProfiPilot, s.r.o.
IČO: 46279741
DIČ: 2023308859
IČ-DPH: SK2023308859

Spoločnosť ProfiPilot, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 24852/R.

Zastúpenie

Crew Concept, s.r.o.
IČO:52 524 094
DIČ: 2121151890
ProfiPilot Aero, s.r.o.
IČO:52 525 376
DIČ: 2121148568

30+ Country Accept our Online ICAO
Language Proficiency Test

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina