Všeobecné obchodné podmienky

Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami je potrebný pred zahájením akýchkoľvek služieb poskytovaných spoločnosťou ProfiPilot, s.r.o.

Aktuálne znenie - Všeobecné obchodné podmienky

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte

gdpr@profipilot.aero