Všeobecné obchodné podmienky

Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami je potrebný pred zahájením akýchkoľvek služieb poskytovaných spoločnosťou ProfiPilot, s.r.o.

Aktuálne znenie - Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - VOP (PDF) Platné od 01FEB2022

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte

gdpr@profipilot.aero