Čo ak mi ICAO English expirovalo?

Preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English je jednou z kvalifikácií, ktorú musí mať profesionálny pilot platnú. Platnosť ICAO English je kontrolovaná a jej platnosť musí byť počas letu rovnako tak, ako platné Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (medical), alebo platná typová kvalifikácia (typovka), alebo triedna kvalifikačná kategória.

Ak Vám jazyková kvalifikácia - ICAO English expirovala, z prevádzkového hľadiska nemôžete zastávať funkciu pilota na palube lietadla vykonávajúceho medzinárodný let - t.j. na palube akéhokoľvek dopravného lietadla, alebo lietadla letiaceho podĽa pravidiel IFR - t.j. ak ste držiteľ prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR.

Obdobné obmedzenie platí aj pre riadiacich letovej prevádzky - air traffic controllers. V prípade, ak Vám jazyková spôsobilosť expirovala, nesmiete vykonávať fuknciu riadiaceho letovej prevádzky. 

Samotná obnova jazykovej spôsobilosti ICAO English je identická, ako jej získanie. Preskúšanie ICAO English a jeho obsah je vždy rovnaký či sa jedná o jeho prvé získanie ICAO English, predĺženie ICAO English, alebo obnovenie platnosti ICAO English.

Ak Vám platnosť ICAO English expirovala, nie je nič jednoduchšie ako sa nám ozvať a dohodnúť si termín preskúšania leteckej angličtiny.