ICAO English

ICAO English požadované od ICAO ▪️ EASA English vyžadované EASA-ou

Absolvovaním preskúšania leteckej angličtiny získate od Aero Language jazykovú spôsobilosť v súlade s predpismi ICAO aj EASA.

Preskúšanie ICAO English ✅

Skúška leteckej angličtinyICAO English je rozdelená do niekoľkých častí. Celé preskúšanie jazykovej spôsobilosti trvá približne 20-30 minút. Preskúšanie ICAO English pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Rozhovor
  • Vizuálna analýza (obrázok)
  • Simulácia komunikácie
  • Odposluch komunikácie
  • Vizuálna analýza (video)

Preskúšanie leteckej angličtinyICAO English vedie jazykový examinátor. V rámci Aero Language poskytujeme preskúšanie pre viaceré letecké profesie:

  • piloti
  • riadiaci letovej prevádzke
  • technici, dispečeri a neletový personál

Obsah preskúšania ICAO English je prispôsobené priamo potrebám profesie konkrétneho človeka.

⚠️ ICAO English, alebo EASA English? ⚠️

Všetky letecké preukazy EASA a z nej vyplávajúce oprávnenia (okrem leteckých preukazov LAPL, EIR a niektorých ďalších) sú vydávané v súlade s predpismi ICAO aj EASA.

Jazyková spôsobilosť pilotov sa hovorovo označuje ako ICAO Slovak, alebo letecká slovenčina.

Vzhľadom na to, že ICAO vydalo požiadavky na jazykovú spôsobilosť už v roku 2008 - teda približne 3 roky pred EASA - piloti používajú pomenovanie ICAO Slovenčina ako spoločný názov pre obe predpisové základne pre jazkové preskúšanie leteckej angličtiny - ako EASA FCL.055 tak aj ICAO Doc 9835.