IFR Let

Obsah skúšky IR Angličtina je jednoduchý - budeme simulovať reálny IFR let.

<h2 class="font-black text-3xl">IR Angličtina počas letu ⬇️⬇️⬇️</h2> <p class="mt-5 text-lg">Preskúšanie jazykovej spôsobilosti <strong>IR English</strong> simuluje reálny let podľa pravidiel IFR. <strong>Jazykový examinátor</strong> bude preto hodnotiť vaše schopnosti komunikovať a používať štandardnú <strong>IFR frazeológiu </strong>počas jednotlivých fáz letu vrátane núdzových situácií.</p> <p class="mt-5 text-lg">Môžete očakávať štandardnú <strong>IFR komunikáciu</strong> - presne takú istú, na akú ste zvyknutí z vášho <strong>leteckého výcviku instrument rating</strong>:</p> <ul class="mt-5 text-lg"> <li class="li-1">počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu</li> <li class="li-1">počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie, povolenie rolovania</li> <li class="li-1">núdzové postupy počas rolovania</li> <li class="li-1">povolenie na vzlet, odletové postupy, núdzové postupy</li> <li class="li-1">odklon na náhradné letisko, postupy pre vyčkávanie, postupy pre prílet</li> <li class="li-1">opakovanie okruhu, povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy</li> <li class="li-1">povolenie na rolovanie na stojisko, zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD</li> <li class="li-1">vypnutie pohonnej jednotky</li> </ul>