Platnosť ICAO Slovenčiny ✅

Platnosť ICAO Slovenčiny ▪️ závisí na  ICAO Level

Platnosť ICAO Slovenčiny

  • Slovak LEVEL 4 - platnosť 3 roky podľa ICAO a 4 roky podľa Nariadenia (EC) 1178/2011
  • Slovak LEVEL 5 - platnosť 6 rokov
  • Slovak LEVEL 6 - platná trvalo

Rôzne úrovne Slovenčiny majú rôznu platnosť

Platnosť leteckej angličtiny ICAO Slovenčiny závisí od vašich aktuálnych jazykových schopností. Úroveň vašej jazykovej spôsobilosti je hodnotená tzv. ICAO Slovak level.

Aby sa harmonizovali požiadavky na jazykovú spôsobilosť ICAO s požiadavkami agentúry EASA, bol vytvorený oboma regulačnými normami systém tzv. úrovní - ICAO Slovak Levels.

EASA FCL.055(c) požaduje, aby bola jazyková spôsobilosť pilotov testovaná v pravidelných intervaloch avšak okrem pilotov, ktorí preukázali svoju jazykovú spôsobilosť na úrovni  level 6.