Vzorový Test

ICAO English testy sú generované online - priamo systémom Aero Language ADMIN. Pre ilustráciu toho, čo obsahuje preskúšanie ICAO English prikladáme vzorový test. Jazykový examinátor vás plynulo prevedie preskúšaním ICAO English.