Platnosť ICAO English ✅

Platnosť ICAO English ▪️ závisí na  ICAO Level

Platnosť anglickej kvalifikácie ICAO závisí od vašich aktuálnych jazykových znalostí. Vaše schopnosti sa odrážajú v takzvaných ICAO anglických úrovniach. 

S cieľom zosúladiť požiadavky ICAO na jazykovú spôsobilosť s požiadavkami EASA bol oboma regulačnými normami vytvorený systém úrovní.  

  • Angličtina Úroveň 4 - 5r ICAO / 4r EASA
  • Angličtina Úroveň 5 - 6r  ICAO aj EASA
  • Angličtina Úroveň 6 - trvalo