Platnosť ICAO English ✅

Platnosť ICAO English ▪️ závisí na  ICAO Level

Platnosť leteckej angličtiny

LEVEL EASA pre ATC
EASA pre pilotov
ICAO
English Level 1 N/A N/A N/A
English Level 2 N/A N/A N/A
English Level 3 N/A N/A N/A
English Level 4 3 roky 4 roky 3 roky
English Level 5 6 rokov 6 rokov 5 roky
English Level 6 9 rokov neobmedzene neobmedzene

Rôzne úrovne angličtiny majú rôznu platnosť

Platnosť leteckej angličtiny ICAO English závisí od vašich aktuálnych jazykových schopností. Úroveň vašej jazykovej spôsobilosti je hodnotená tzv. ICAO English level.

Aby sa harmonizovali požiadavky na jazykovú spôsobilosť ICAO s požiadavkami agentúry EASA, bol vytvorený oboma regulačnými normami systém tzv. úrovní - ICAO Englsih Levels.

EASA FCL.055(c) požaduje, aby bola jazyková spôsobilosť pilotov testovaná v pravidelných intervaloch avšak okrem pilotov, ktorí preukázali svoju jazykovú spôsobilosť na úrovni  level 6.

  • LEVEL 4 - je platná 3 roky podľa ICAO a 4 roky podľa Nariadenia (EC) 1178/2011
  • LEVEL 5 - je platná 6 rokov
  • LEVEL 6 - je platná trvalo