ICAO English - hodnotenie

ICAO English je vyhodnotené dvomi examinátormi ▪️ výsledkom je ICAO Level

Preskúšanie ICAO English je vyhodnotené podľa hodnotiacich jazykových deskriptorov. Výsledkom je jazyková spôsobilosť hodnotená na úrovni od 1 do 6.