ICAO English Demo

ICAO English Demo ✅ povieme Vám, čo treba zlepšiť...

Zistíte, z čoho pozostáva preskúšanie ICAO English.

Demo preskúšanie ICAO English odporúčame každému úplne prvým preskúšaním jazykovej spôsobilosti. Strach zo skúšky ICAO English často pramení z neznalosti - z toho, že žiadateľ nevie, čo od skúšky očakávať. Preto sme v Aero Language navrhli platformu ICAO English DEMO. Examinátor jazykovej spôsobilosti Vás aktívne prevedie celým procesom preskúšania a na záver Vám poskytneme krátky sumár, ktorý pozostáva:

  • približná úroveň jazykovej spôsobilosti podľa ICAO/EASA
  • čo je treba zlepšiť
  • oblasti vyžadujúce zvláštnu pozornosť počas jazykovej prípravy (kurzu ICAO English)

Ak je vaša jazyková spôsobilosť dostatočná, môžete podstúpiť v ten istý deň preskúšanie ICAO English "na ostro".