Čo si so sebou zobrať na preskúšanie ICAO English, alebo kurz?

Na akúkoľvek skúšku, ktorú poskytujeme v rámci Aero Language je obrazne povedané potrebné priniesť samého seba.

Potrebujete svoje vedomosti a dokument, ktorým vieme overiť Vašu totožnosť - občiansky preukaz, alebo cestovný pas. Bez preukazu totožnosti nebudeme môcť skúšku ICAO English, alebo preskúšanie leteckej frazeológie zahájiť.

Ostatné veci Vám poskytneme počas preskúšania.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že počas preskúšania je zakázané používať akékoľvek iné pomôcky - ako napríklad mobilný telefón, atď. Používanie takýchto predmetov bude vyhodnotené ako používanie nepovolených pomôcok.

Na jazykový kurz - kurz leteckej angličtiny, kurz leteckej frazeológie, alebo kurz leteckej komunikácie odporúčame so sebou priniesť:

  • písacie potreby
  • papier, alebo zošit na vlastné poznámky

Na jazykové kurzy organizované Aero Language sa vzťahujú autorské práva. Z toho dôvodu nahrávanie, alebo akákoľvek iná reprodukcia jazykového kurzu nie je dovolená a ProfiPilot TSP neudeľuje súhlas s nahrávaním, alebo zaznamenávaním jazykového kurzu iným spôsobom, ako písomným.