Ako dlho je platné preskúšanie?

Platnosť preskúšania jazykovej spôsobilosti sa výrazne odlišuje v závislosti od typu preskúšania a regiónu, pre ktorý sa preskúšanie poskytuje. 

Aero Language vydáva k Certifikátu o preskúšaní jazykovej spôsobilosti aj prílohu, kde špecifikuje platnosť preskúšania pre jednotlivé odbornosti.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že preskúšanie IR English je po jeho úspešnom absolvovaní trvalo platné. Preskúšanie platí tak dlho, ako platí Váš pilotný preukaz. Nie je potrebné ho predlžovať a ani obnovovať. Platnosť preskúšania jazykovej spôsobilosti môže byť v závislosti od Vašich jazykových schopností v danom jazyku časovo limitovaná.

Časový limit je závislý od krajiny, pre ktorú sa preskúšanie vyžaduje (či sa jedná o región EASA, alebo len ICAO). Taktiež závisí aj od toho, pre akú odbornosť sa preskúšanie vykonáva (či sa jedná napr. o letušku, pilota, alebo riadiaceho letovej prevádzky).

Letové posádky – preskúšanie pilotov podľa noriem ICAO

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - platnosť preskúšania 3 roky 
 • LEVEL 5 - platnosť preskúšania 5 rokov
 • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)

 Letové posádky – preskúšanie pilotov podľa noriem EASA

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - platnosť preskúšania 4 roky
 • LEVEL 5 - platnosť preskúšania 6 rokov
 • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)

 Letoví dispečeric- riadiaci letovej prevádzky (ATC)

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - 3 roky 
 • LEVEL 5 - 6 rokov 
 • LEVEL 6 – 9 rokov

Pre potreby preukázania platnosti jazykovej spôsobilosti je rozhodujúci dátum uvedený vo vašej leteckej licencií. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že platnosť kvalifikácie je vždy do konca mesiaca, v ktorom bolo preskúšanie urobené + príslušný počet rokov.

Príklad

Ak sa jednalo o preskúšanie pilota:

 • podľa noriem ICAO
 • bola získaná jazyková spôsobilosť 5 a
 • preskúšanie bolo vykonané 15. januára 2017

Platnosť kvalifikácie tak bude do 30. januára 2022.