Ako dlho je platné preskúšanie jazykovej spôsobilosti

Platnosť preskúšania jazykovej spôsobilosti sa výrazne odlišuje v závislosti od typu preskúšania a regiónu, pre ktorý sa preskúšanie poskytuje. 

Aero Language vydáva k Certifikátu o preskúšaní jazykovej spôsobilosti aj prílohu, kde špecifikuje platnosť preskúšania pre jednotlivé odbornosti.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že preskúšanie leteckej frazeológie - teda:

 • preskúšanie leteckej frazeológie VFR
 • preskúšanie leteckej frazeológie IFR (IFR English! podľa FCL.055(d)

sú po jeho úspešnom absolvovaní trvalo platné. Preskúšanie platí tak dlho, ako platí Váš pilotný preukaz. Nie je potrebné ho predlžovať a ani obnovovať.

Ak sa jedná o preskúšanie jazykovej spôsobilosti, je jedno o aký jazyk sa jedná - či sa jedná o Slovenský jazyk, Anglický jazyk, alebo Ruský jazyk. Platnosť preskúšania jazykovej spôsobilosti môže byť v závislosti od Vašich jazykových schopností v danom jazyku časovo limitovaná.

Časový limit je závislý od krajiny, pre ktorú sa preskúšanie vyžaduje (či sa jedná o región EASA, alebo len ICAO). Taktiež závisí aj od toho, pre akú odbornosť sa preskúšanie vykonáva (či sa jedná napr. o letušku, pilota, alebo riadiaceho letovej prevádzky).

Letové posádky – preskúšanie pilotov podľa noriem ICAO

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - platnosť preskúšania 3 roky 
 • LEVEL 5 - platnosť preskúšania 5 rokov
 • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)

 Letové posádky – preskúšanie pilotov podľa noriem EASA

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - platnosť preskúšania 4 roky
 • LEVEL 5 - platnosť preskúšania 6 rokov
 • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)

 Letoví dispečeric- riadiaci letovej prevádzky (ATC)

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - 3 roky 
 • LEVEL 5 - 6 rokov 
 • LEVEL 6 – 9 rokov

Pre potreby preukázania platnosti jazykovej spôsobilosti je rozhodujúci dátum uvedený vo vašej leteckej licencií. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že platnosť kvalifikácie je vždy do konca mesiaca, v ktorom bolo preskúšanie urobené + príslušný počet rokov.

Príklad

Ak sa jednalo o preskúšanie pilota:

 • podľa noriem ICAO
 • bola získaná jazyková spôsobilosť 5 a
 • preskúšanie bolo vykonané 15. januára 2017

Platnosť kvalifikácie tak bude do 30. januára 2022.