Kam sa zapisuje jazyková spôsobilosť ICAO English

Kam sa zapisuje ICAO English...?

Mnoho pilotov, najmä však pilotov vo výcviku, ktorí nie sú držiteľmi preukazu spôsobilosti sa pýtajú, kam sa ich ICAO English zapisuje. Prinášame krátke zhrnutie o tom, ako to vlastne je.

Jazyková spôsobilosť ICAO English a jej platnosť sa zapisuje priamo do preukazu spôsobilosti (pilotný preukaz). Ak ste pilot, hľadajte ICAO English a jej platnosť v poli XII Vášho preukazu. Je to pole s názvom "Poznámky/Remarks".

Vzhľadom na formát preukazov EASA nie je prípade predĺženia, alebo obnovenia ICAO English možné túto kvalifikáciu zapísať ručne tak, ako je to bežné pri predlžovaní iných kvalifikácií.

ICAO English endorsementICAO English musí spolu s jeho novou platnosťou zapísať úrad vydania licencie. Je teda potrebné úrad navštíviť, resp. aspoň požiadať o vydanie novej licencie so zapísanou novou platnosťou ICAO English.

Treba to mať na pamäti v prípade, ak je žiadateľ v časovej tiesni a potrebuje mať licenciu aktuálnu. Je potrebné zobrať do úvahy čas, ktorý úrad potrebuje na zapísanie kvalifikácie do licencie.

V prípade žiakov vo výcviku, ktorí nie su držiteľmi licencie pilota je potrebné mať doklad o preskúšaní ICAO English pri sebe na palube počas medzinárodných letov. Ak má letecká škola spracovaný iný postup a tento postup bol schválený príslušným úradlm, je možné ho použiť. Je teda možné mať zapísanú kvalifikáciu ICAO English napríkald v preukaze žiaka.