Kam sa zapisuje jazyková spôsobilosť ICAO English

Kam sa zapisuje ICAO English...?

<p class="mt-5 text-lg">Mnoho pilotov, najmä však pilotov vo výcviku, ktorí nie sú držiteľmi preukazu spôsobilosti sa pýtajú, kam sa ich ICAO English zapisuje. Prinášame krátke zhrnutie o tom, ako to vlastne je.</p> <p class="mt-5 text-lg"><strong>Jazyková spôsobilosť ICAO English</strong> a jej platnosť sa zapisuje priamo do preukazu spôsobilosti (pilotný preukaz). Ak ste pilot, hľadajte <a title="ICAO English" href="http://www.icao-english.sk/sk"><strong>ICAO English</strong></a> a jej platnosť v poli XII Vášho preukazu. Je to pole s názvom "Poznámky/Remarks".</p> <p class="mt-5 text-lg">Vzhľadom na formát preukazov EASA nie je prípade predĺženia, alebo obnovenia <strong>ICAO English</strong> možné túto kvalifikáciu zapísať ručne tak, ako je to bežné pri predlžovaní iných kvalifikácií.</p> <p class="mt-5 text-lg"><strong><img style="float: left;" src="<file-page>4885/icao-english-endorsement.png</file-page>" alt="ICAO English endorsement" width="200">ICAO English</strong> musí spolu s jeho novou platnosťou zapísať úrad vydania licencie. Je teda potrebné úrad navštíviť, resp. aspoň požiadať o vydanie novej licencie so zapísanou novou platnosťou <strong>ICAO English</strong>.</p> <p class="mt-5 text-lg">Treba to mať na pamäti v prípade, ak je žiadateľ v časovej tiesni a potrebuje mať licenciu aktuálnu. Je potrebné zobrať do úvahy čas, ktorý úrad potrebuje na zapísanie kvalifikácie do licencie.</p> <p class="mt-5 text-lg">V prípade žiakov vo výcviku, ktorí nie su držiteľmi licencie pilota je potrebné mať doklad o preskúšaní <strong>ICAO English</strong> pri sebe na palube počas medzinárodných letov. Ak má letecká škola spracovaný iný postup a tento postup bol schválený príslušným úradlm, je možné ho použiť. Je teda možné mať zapísanú kvalifikáciu <strong>ICAO English</strong> napríkald v preukaze žiaka.</p>