Ako je to s platnosťou preskúšania podľa ICAO a EASA

Aká je platnosť leteckej angličtiny?

V prípade preskúšania podľa požiadaviek ICAO, je jedno o aký jazyk sa jedná - či sa jedná o Slovenský jazyk, Anglický jazyk, alebo Ruský jazyk. Platnosť preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa ICAO môže byť v závislosti od jazykovej spôsobilosti žiadateľa v konkrétnom jazyku časovo limitovaná. V prípade, ak je žiadateľ jazykovo zdatný na úrovni materinského jazyka, je platnosť jazykovej spôsobilosti v danom jazyku platná trvalo.

Časový limit je závislý od krajiny, pre ktorú sa preskúšanie vyžaduje (či sa jedná o región EASA, alebo len ICAO). Taktiež závisí aj od toho, pre akú odbornosť sa preskúšanie vykonáva (či sa jedná napr. o letušku, pilota, alebo riadiaceho letovej prevádzky).

Ak ste držiteľom akejkoľvek licencie vydanej podľa noriem EASA, Vaša jazyková spôsobilosť bude platná podľa noriem EASA.

Piloti – platnosť skúšky podľa požiadaviek ICAO

 • ICAO English Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • ICAO English LEVEL 4 - platnosť preskúšania 3 roky 
 • ICAO English LEVEL 5 - platnosť preskúšania 5 rokov
 • ICAO English LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)

Piloti – platnosť skúšky podľa požiadaviek EASA

 • EASA English Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • EASA EnglishLEVEL 4 - platnosť preskúšania 4 roky
 • EASA EnglishLEVEL 5 - platnosť preskúšania 6 rokov
 • EASA EnglishLEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)

 Letoví dispečeri - riadiaci letovej prevádzky (ATC)

 • Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)
 • LEVEL 4 - 3 roky 
 • LEVEL 5 - 6 rokov 
 • LEVEL 6 – 9 rokov

Pre potreby preukázania platnosti jazykovej spôsobilosti je rozhodujúci dátum uvedený vo vašej leteckej licencií. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že platnosť kvalifikácie je vždy do konca mesiaca, v ktorom bolo preskúšanie urobené + príslušný počet rokov.

Príklad

Ak sa jednalo o preskúšanie pilota:

 • podľa noriem ICAO
 • bola získaná jazyková spôsobilosť 5 a
 • preskúšanie bolo vykonané 15. januára 2017

Platnosť kvalifikácie tak bude do 30. januára 2022.