Ako je to s platnosťou preskúšania podľa ICAO a EASA

Aká je platnosť leteckej angličtiny?

<p class="mt-5 text-lg">V prípade preskúšania podľa požiadaviek ICAO<strong>,</strong> je jedno o aký jazyk sa jedná - či sa jedná o Slovenský jazyk, Anglický jazyk, alebo Ruský jazyk. Platnosť <strong>preskúšania jazykovej spôsobilosti</strong> podľa ICAO môže byť v závislosti od jazykovej spôsobilosti žiadateľa v konkrétnom jazyku časovo limitovaná. V prípade, ak je žiadateľ jazykovo zdatný na úrovni materinského jazyka, je platnosť jazykovej spôsobilosti v danom jazyku platná trvalo.</p> <p>Časový limit je závislý od krajiny, pre ktorú sa preskúšanie vyžaduje (či sa jedná o región EASA, alebo len ICAO). Taktiež závisí aj od toho, pre akú odbornosť sa preskúšanie vykonáva (či sa jedná napr. o letušku, pilota, alebo riadiaceho letovej prevádzky).</p> <p class="mt-5 text-lg"><strong>Ak ste držiteľom akejkoľvek licencie vydanej podľa noriem EASA, Vaša jazyková spôsobilosť bude platná podľa noriem EASA.</strong></p> <p class="mt-5 text-lg"><strong>Piloti – platnosť skúšky podľa požiadaviek ICAO</strong></p> <ul> <li>ICAO English Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)</li> <li>ICAO English LEVEL 4 - platnosť preskúšania 3 roky </li> <li>ICAO English LEVEL 5 - platnosť preskúšania 5 rokov</li> <li>ICAO English LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)</li> </ul> <p class="mt-5 text-lg"><strong>Piloti</strong><strong> – platnosť skúšky podľa požiadaviek EASA</strong></p> <ul> <li>EASA English Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)</li> <li>EASA EnglishLEVEL 4 - platnosť preskúšania 4 roky</li> <li>EASA EnglishLEVEL 5 - platnosť preskúšania 6 rokov</li> <li>EASA EnglishLEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba (nie je nutné ďalšie preskúšanie v budúcnosti)</li> </ul> <p class="mt-5 text-lg"><strong> </strong><strong>Letoví dispečeri - riadiaci letovej prevádzky (ATC)</strong></p> <ul> <li>Level 1 – 3 – bez platnosti (nie je použiteľné pre bežnú prevádzku)</li> <li>LEVEL 4 - 3 roky </li> <li>LEVEL 5 - 6 rokov </li> <li>LEVEL 6 – 9 rokov</li> </ul> <p class="mt-5 text-lg">Pre potreby preukázania platnosti jazykovej spôsobilosti je rozhodujúci dátum uvedený vo vašej leteckej licencií. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že platnosť kvalifikácie je vždy do konca mesiaca, v ktorom bolo preskúšanie urobené + príslušný počet rokov.</p> <p class="mt-5 text-lg"><strong>Príklad</strong></p> <p class="mt-5 text-lg">Ak sa jednalo o preskúšanie pilota:</p> <ul> <li>podľa noriem ICAO</li> <li>bola získaná jazyková spôsobilosť 5 a</li> <li>preskúšanie bolo vykonané 15. januára 2017</li> </ul> <p class="mt-5 text-lg">Platnosť kvalifikácie tak bude do 30. januára 2022. </p>