IR English - vzorový test

Jazykový examinátor vás prevedie celým preskúšaním jazykovej spôsobilosti IR English. Scenár a obsah skúšky podľa ktorého bude testovaná vaša úroveň IFR angličtiny, bude dohodnutý priamo s examinátorom pred zahájením preskúšania. Jazykový examinátor vo všeobecnosti simuluje úlohu a komunikáciu ATC, pričom vašou úlohou bude komunikovať ako IFR pilot. A to s použitím štandardnej IFR komunikácie.