IR English Obsah

Obsah skúšky IR Angličtina na Zemi je jednoduchý - budeme simulovať predletovú prípravu na IFR let.

Obsah preskúšania IR English je veľmi podobný každodenným pracovným povinnostiam dopravného pilota, alebo pilota s prístrojovou kvalifikáciou lietajúceho podľa pravidiel pre lety IFR.

IR Angličtina na zemi ⬇️⬇️⬇️

Potrebujeme sa uistiť, že ste schopní čítať a porozumieť leteckému textu dôležitému pre vykonanie IFR letu. V súlade s AMC3 FCL.055(a)(2), náš jazykový examinátor bude hodnotiť nasledovné schopnosti:

  • vašu schopnosť čítať a porozumieť technikckým dokumentom a manuálom v anglickom jazyku. Pre tento účel môže byť použitá Prevádzková príručka, alebo jednoducho Jeppesen manual;
  • plánovanie letu, informácie a vyhodnocovanie počasia, NOTAM, letový plán, atď;
  • použitie leteckých máp, odletových a príletových mapiek a ďalších dokumentov v Angličtine.