IR English obsah skúšky

Obsah skúšky IR Angličtina je jednoduchý - budeme simulovať reálny IFR let.

Obsah preskúšania IR English je veľmi podobný každodenným pracovným povinnostiam dopravného pilota, alebo pilota s prístrojovou kvalifikáciou lietajúceho podľa pravidiel pre lety IFR.

Ako je definované v AMC3 FCL.055(a), preskúšanie IR Angličtiny je rozdelené do troch základných častí.

IR Angličtina na zemi ⬇️⬇️⬇️

Potrebujeme sa uistiť, že ste schopní čítať a porozumieť leteckému textu dôležitému pre vykonanie IFR letu. V súlade s AMC3 FCL.055(a)(2), náš jazykový examinátor bude hodnotiť nasledovné schopnosti:

 • vašu schopnosť čítať a porozumieť technikckým dokumentom a manuálom v anglickom jazyku. Pre tento účel môže byť použitá Prevádzková príručka, alebo jednoducho Jeppesen manual;
 • plánovanie letu, informácie a vyhodnocovanie počasia, NOTAM, letový plán, atď;
 • použitie leteckých máp, odletových a príletových mapiek a ďalších dokumentov v Angličtine.

IR Angličtina počas letu ⬇️⬇️⬇️

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti IR English simuluje reálny let podľa pravidiel IFR. Jazykový examinátor bude preto hodnotiť vaše schopnosti komunikovať a používať štandardnú IFR frazeológiu počas jednotlivých fáz letu vrátane núdzových situácií.

Môžete očakávať štandardnú IFR komunikáciu - presne takú istú, na akú ste zvyknutí z vášho leteckého výcviku instrument rating. Letisko a volacie znaky si dohodnete s jazykovým examinátorom pred skúškou IR English.

Obsahom skúšky IR English je hodnotenie Vašich schopností komunikovať v nasledujúcich situáciách:

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie
 • povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet
 • odletové postupy
 • núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko
 • postupy pre vyčkávanie
 • postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko
 • zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky