IR English - Platnosť

IR English je platný ✅ tak dlho, ako je platný instrument rating

IR English - platnosť angličtiny

IR English alebo IFR Angličtina podľa EASA FCL.055(d) má doživotnú platnosť. Vo väčšine krajín nie je potrebné IFR Angličtinu predlžovať. Výnimkou je len prípad, ak by ste si letecký preukaz preniesli do Francúzska.

Preskúšanie IR English je požadované jedenkrát v živote - pred získaním niektorej z nasledujúcich kvalifikácií::

  • prístrojová kvlaifikácia (vrátane competency-based instrument rating)
  • en route instrument rating
  • basic instrument rating 

IR English platnosť vo Francúzsku

Jedinou výnimkou je Francúzsko. DGCA požaduje, aby bolo preskúšanie IR English súčasťou každého preskúšania jazykovej spôsobilosti pre držiteľa francúzskej licencie pilota. Sme si však vedomí tejto požiadavky a vieme ako s ňou naložiť :-)