IR English - Platnosť

IR English je platný ✅ tak dlho, ako je platný instrument rating

IR English - platnosť angličtiny

IR English alebo IFR Angličtina podľa EASA FCL.055(d) má doživotnú platnosť. Vo väčšine krajín nie je potrebné IFR Angličtinu predlžovať. Výnimkou je len prípad, ak by ste si letecký preukaz preniesli do Francúzska.

Preskúšanie IR English je požadované jedenkrát v živote - pred získaním niektorej z nasledujúcich kvalifikácií:

  • instrument rating - prístrojová kvalifikácia (vrátane competency-based instrument rating)
  • en route instrument rating
  • basic instrument rating