Žiadosť o preskúšanie ICAO English

Potrebujete preskúšanie ICAO English, alebo IFR English, alebo akékoľvek iné? 

Chceme Vás spoznať.

Žiadosť o preskúšanie (PDF)

Ak potrebujete jazykové preskúšanie, dajte nám prosím o sebe vedieť. Kontaktujte nás akýmkoľvek spôsobom a vyberte si kde a kedy jazykové preskúšanie zrealizujeme.

Každý mesiac publikujeme niekoľko termínov na rôznych miestach. Ak Vám nevyhovuje žiadny z našich termínov, dohodnite si vlastný termín. Sme flexibilní. O preskúšaní potrebujeme vedieť najneskor 24 hodín vopred.

Každé preskúšanie jazykovej spôsobilosti, vrátane preskúšania Letecká angličtina IFR a preskúšania letecká angličtina -  ICAO English musí byť iniciované z vašej strany žiadosťou.

Žiadosť môže byť vyplnená elektronicky vo formáte PDF, avšak musíte ju osobne podpísať. Alternatívou môže byť vypísanie žiadosti a odovzdanie jej podpísaného originálu pred samotným jazykovým preskúšaním nášmu examinátorovi.

Podpísaním žiadosti zároveň súhlasíte so získaním a spracovaním Vašich osobných údajov pre potreby spoločnosti ProfiPilot, s.r.o.