Letecká komunikácia a letecká frazeológia

Letecká angličtina ako skúška - preskúšanie leteckej frazeológie nie je strašiak. Naučíme Vás používať letecký jazyk. Úspešnosť Vám garantovať nevieme - tá závisí na vás. No urobíme všetko preto, aby sme vás naučili používať medzinárodný letecký jazyk, ktorým hovoria všetci piloti.

Letecký jazyk - hovoria nim piloti aj riadiaci letovej prevádzky

Letecký jazyk je letecká komunikácia. Je to súbor skratiek, skrátených správ, rôznych fráz a štandardných výrazov. Všetky sú špecifické pre letectvo. Mnoho z nich je veľmi intuitívnych, no málokto mimo letectva im rozumie.

Letecká komunikácia a letecká frazeológia je doležitým prvkom leteckého výcviku. Keďže posádky lietadiel na frekvenciách komunikujú hlasom, je letecká komunikácia a jej spôsob častokrát jediným atribútom, ako možno rozoznať profesinálne správanie posádky a celkovú profesionalitu pilota.

Urobíme z vás profesionálov

V rámci kurzov z odboru letecká komunikácia a letecká frazeológia poskytujeme aj prípravu na preskúšanie leteckej frazeológie.

Preskúšanie leteckej angličtiny IFR a preskúšanie leteckej frazeológie VFR - tzv. preskúšanie leteckej komunikáciel sa odlišuje od preskúšania leteckej angličtiny (ICAO English)svojou štruktúrou a účelom.

Počas prípravného kurzu leteckej frazeológie Vás náš lektor pripraví a vysvetlí používanie základnej frazeológie pre jednotlivé fázy letu:

 • odposluch a porozumenie správy z ATIS
 • počiatočný kontakt z RLP a žiadanie letového povolenia
 • povolenie na zahájenie rolovania
 • nepredvídateľné a/alebo núdzové situácie počas rolovania
 • povolenie na vstup na dráhu a vzlet
 • postupy odletu z letiska
 • núdzové postupy (porucha motora, stret s vtákom, TCAS,…)
 • núdzové a/alebo abnormálne situácie počas letu 
 • postupy pre vyčkávanie
 • postupy príletu k letisku
 • postup nevydareného priblíženia 
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • rolovanie na stojisko
 • zábrana neoprávneného vstupu na dráhu
 • vypínanie motora

Kurz jazykovej frazeológie a kurz jazykovej komunikácie, resp. jeho obsah kurzu RTF sa líši v závislosti od toho, pre akú odbornosť požadujete preskúšanie leteckej frazeológie.

Prípravný kurz na preskúšanie leteckej frazeológie VFR je vhodný pre pilotov – začiatočníkov. Vhodný je pre pilotov, ktorí lietajú podľa pravidiel VFR - teda spravidla pre držiteľov licencie - preukaz spôsobilosti pilota súkromný pilot - PPL, alebo pilot ľahkých lietadiel - LAPL

Budúci profesionálny pilot, alebo „prístrojový pilot“ ocení prípravný kurz na preskúšanie leteckej frazeológie pre lety IFR.

Vhodný je pre pilotov, ktorí lietajú podľa pravidiel IFR - teda spravidla pre držiteľov licencie - preukaz spôsobilosti pilota obchodný pilot - CPL. Taktiež aj pre pilotov, ktorí žiadajú o vydanie leteckej kvalifikácie pre lety IFR - prístrojová kvalifikačná kategória - IR.

 V závere kurzu prípravy na preskúšanie leteckej frazeológie by ste ako pilot mal byť schopný komunikovať – t.j. simulovane absolvovať let podľa pravidiel IFR, alebo let podľa pravidiel VFR z hľadiska frazeológie od spustenia motora až po jeho vypnutie.

Prípravný kurz leteckej frazeológie má za cieľ „obrúsiť“ a usporiadať vaše jazykové vedomosti tak, aby bolo Vaše preskúšanie z leteckej frazeológie úspešné.

Prípravný kurz leteckej frazeológie na preskúšanie leteckej komunikácie je možné absolvovať prezenčne, ale aj dištančne (napr. prostredníctvom Skype workshopu).