Letecká angličtina ICAO English - prípravný kurz

Kurz Letecká angličtina - ICAO English je zameraný na prípravu na skúšku ICAO English. Jazyková skúška - preskúšanie leteckej angličtiny nie je strašiak. Pripravíme Vás na ňu. Úspešnosť Vám garantovať nevieme - tá závisí na vás. No urobíme všetko preto, aby sme vás na preskúšanie "letecká angličtina" dobre pripravili.

Kurz Letecká angličtina - ICAO English je teoretická výučba – zameraná na prípravu na preskúšanie leteckej angličtiny je rozdelená na dva samostatné tematické okruhy. 

Ak máte záujem o preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAOICAO English, odporúčame absolvovať kurz Letecká angličtina - ICAO English. Jej cieľom je pripraviť Vás na úspešné absolvovanie jazykovej skúšky - letecká angličtina – preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English.

Počas prípravy sa snažíme minimalizovať tzv. „washback effect“ – teda aby teoretická výučba nebola len „drilovačka“, ktorej obsah deň po jazykovom preskúšaní zabudnete.

Napriek tomu je jazyková príprava a jej obsah prispôsobená konceptu a štruktúre, ktoré zodpovedá preskúšaniu leteckej angličtiny ICAO English.

Časťou osnovy na prípravu jazykovej spôsobilosti je aj simulácia samotného jazyka - letecká angličtina a simulácia preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa ICAOICAO English.

Dĺžka prípravného kurzu je približne 90-120 minút. Kurz jazykovej spôsobilosti nie je zameraný na podrobnú výučbu jednotlivých častí, z ktorých preskúšanie jazykovej spôsobilosti (ICAO English) pozostáva.

Kurz Letecká angličtina - ICAO English má za cieľ „obrúsiť“ a usporiadať vaše jazykové vedomosti tak, aby bolo vaše preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO (ICAO English) úspešné.

Kurz Letecká angličtina - ICAO English na preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO a letecká angličtina (ICAO English) je možné absolvovať prezenčne, ale aj dištančne (napr. prostredníctvom Skype workshopu).