Letecká angličtina IFR - IFR English

Preskúšanie letecká angličtina IFR si mnoho pilotov mýli s preskúšaním letecká angličtina - ICAO English. V Aero Language poznáme rozdiel a radi Vám preskúšanie letecká angličtina - IFR English poskytneme.

Letecká angličtina podľa pravidiel IFR

Nariadenie 1178/2011 a jeho Časti FCL v ustanovení FCL.055(d) požaduje, aby pilot, ktorý je držiteľom prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR, alebo EIR bol schopný

  • porozumieť všetkým relevantným informáciám počas všetkých fáz letu vrátane prípravy letu
  • používať rádiové zariadenia počas všetkých fáz letu vrátane mimoriadnych situácií
  • efektívne komunikovať s ďalším členom posádky počas všetkých fáz letu vrátane prípravy letu

Nariadenie 1178/2011 vyžaduje, aby bolo preskúšanie letecká angličtina IFR (IFR English exam) vykonané spôsobom, ktorý je prijateľný pre letecký úrad.

Dopravný úrad v rámci svojej pôsobnosti nevyžaduje špecifické preskúšanie z leteckej komunikácie podľa pravidiel IFR - letecká angličtina IFR

Ako jednu z podmienok na zapísanie jazykovej spôsobilosti je absolvovanie teoretického preskúšania zo znalostí ATPL(A), ktoré je v Slovenskej republike možné len v anglickom jazyku.

Ďalšou podmienkou je praktická skúška za účelom získania prístrojovej kvalifikácie IR(A) (skill test instrument rating - IR(A)) s leteckým examinátorom v anglickom jazyku.

Otázne je, do akej miery sú reálne na Slovensku vykonávané preskúšania IR(A) v anglickom jazyku. Faktom je, že väčšina  preskúšaní IR(A) je vykonaná slovenskými examinátormi, častokrát z tej istej leteckej školy, ktorá poskytla výcvik instrument rating - IR.

 Väčšina leteckých úradov v Európe v rámci regiónu EASA však vyžaduje nad rámec teoretického preskúšania ATPL z anglického jazyka a preskúšania letecká angličtina - ICAO English  dodatočné preskúšanie pilotov z leteckej komunikácie podľa pravidiel IFR, tzv. letecká angličtina IFR English, alebo letecká angličtina IR English.

Preskúšanie leteckej komunikácie podľa pravidiel IFR (IFR English) je pre potreby FCL.055 poskytované výhradne v anglickom jazyku. Aero Language poskytuje preskúšanie leteckej komunikácie IFR aj v Slovenskom jazyku. Preskúšavame teda slovenskú leteckú komunikáciu. 

Preskúšanie letecká angličtina IFR poskytujeme v spolupráci s leteckými profesionálmi z ProfiPilot Academy - letecká škola Bratislava.