ICAO English demo

ICAO English DEMO znamená letecká angličtina na nečisto. ICAO English DEMO je možné realizovať online.

Letecká angličtina ICAO English je pre mnohých strašiak. Najmä v prípade, ak sa chystáte absolvovať preskúšanie ICAO English po prvýkrát mnohokrát neviete, čo očakávať od samotného preskúšania ICAO English. Strach častokrát pramení z nevedomosti. Preto Aero Language pripravil program ICAO English DEMO preskúšanie.

ICAO English Demo online aj osobne

Aero Language predstavuje možnosť absolvovať demo ICAO English. Formou rozhovoru s examinátorom Aero Language absolvujete demo preskúšanie, pričom sa dozviete:

  • aký je Váš približný ICAO English level
  • čo treba na Vašej leteckej angličtine zlepšiť
  • čo približne očakávať od preskúšania ICAO English

Pre záujemcov, ktorí prererujú osobný kontakt, je možné absolvovať demo ICAO English osobne s niektorým z examinátorov zo siete Aero Language.

ICAO English demo má nezáväzný charakter a nie je možné ho použiť pre potreby certifikácie ICAO English

V prípade, ak sú vaše jazykové schopnosti dostatočné, môžete pokračovať a prihlásiť sa na preskúšanie ICAO English v Aero Language. Ak náš examinátor jazykovej spôsobilosti odporúči štúdium na zlepšenie vašich jazykových schopností, Aero Language ponúka v rámci svojich služieb program pre prípravu na preskúšanie leteckej angličtiny, ICAO English refresh kurz.

Kontaktujte Aero Language a zarezervujte si preskúšanie ICAO English DEMO ešte dnes! 

info@language.aero