Zapisovanie preskúšania letecká angličtina

Záleží na tom, kto vám vydal preukaz

Slovenská republika

Dopravný úrad Slovenskej republiky je dozorujúcou autoritou nad našimi službami. Naša licencia na poskytovanie preskúšaní je vydaná práve Dopravným úradom. Vďaka tomu môžeme pre držiteľov preukazov spôsobilosti vydaných Dopravným úradom poskytovať preskúšania bez akýchkoľvek obmedzení.

Po úspešnom absolvovaní jazykového preskúšania u nás, v Aero Language, je potrebné požiadať Dopravný úrad o zapísanie kvalifikácie ICAO English.

Pri predlžovaní kvalifikácie ICAO English nie sme oprávnení zapísať predĺženie kvalifikácie ručne. Na predĺženie kvalifikácie je potrebné požiadať Dopravný úrad o vydanie novej licencie.

Česká republika, Nemecko, Maďarsko

Väčšina leteckých úradov plne akceptuje certifikáty vydané Aero Language. V Nemeckej spolkovej republike je niekoľko leteckých úradov, pričom všetky plne akceptujú certifikáty vydané Aero Language, vrátane celoštátnej LBA. 

Švajčiarsko a Francúzsko

Pre držiteľov licencie vydanej FOCA a DGAC, poskytujeme len preskúšanie do úrovne pre Level 4 a Level 5. Level 6 nie sme oprávnení pre Švajčiarsko a Francúzsko poskytovať.

Členské štáty EU a EASA

Aero Language poskytuje jazykové služby podľa požiadavky Nariadenia 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055.

Vďaka harmonizovaným predpisom a rovnakým požiadavkám na členské štáty EASA sú naše certifikáty akceptované kdekoľvek v Európe, v rámci regiónu EASA.

Tretie krajiny (non-EASA, non-EU)

Naše postupy sú zhodné s medzinárodnými postupmi a požiadavkami ICAO.Preskúšanie poskytujeme aj pre držiteľov licencií vydaných členskými štátmi ICAO a nečlenskými štátmi EASA.

Žiadatelia z bývalého sovietskeho bloku - napríklad Ukajina, Rusko, Bielorusko a iné členske'štáty plne akceptujú certifikáty vydané Aero Language.