Vystavenie a doručenie certifikátu

Dostanete pekný suvenír.

Po úspešnom absolvovaní preskúšania jazykovej spôsobilosti Vám bude vystavený Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti.

Na základe certifikátu je možné požiadať príslušný letecký úrad o zapísanie získanej kvalifikácie. Napr. zapísanie kvalifikácie letecká angličtina ICAO English ICAO Slovak  alebo letecká frazeológia (VFR / IFR Angličtina) do preukazu spôsobilosti.

E-mailom, osobne, alebo poštou

Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti Vám doručíme podľa toho, akým spôsobom ste u nás preskúšanie absolvovali. V prípade, ak ste absolvovali preskúšanie osobne a bol pri preskúšaní prítomný aj hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti - t.j. výsledok skúšky ste sa dozvedeli ihneď, Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti Vám budeme pravdepodobne môcť odovzdať ihneď.

Ak ste preskúšanie jazykovej spôsobilosti absolvovali dištančne, alebo nebol prítomný hodnotiaci jazykovej spôsobilosti, Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti Vám zašleme buď poštou, alebo elektronicky.

Prílohou k Certifikátu o preskúšaní jazykovej spôsobilosti je taktiež detailný popis platnosti Vašej kvalifikácie s ohľadom na všetky legislatívne požiadavky.

Stratil som certifikát :(

Nevadí, my archivujeme všetky vydané certifikáty a rovnako aj skúšky a ich úspešnosť. Stačí, ak sa nám ozvete a Certifikát Vám vystavíme znovu.