Letecká angličtina IFR English

Letecká angličtina IFR English

Preskúšanie leteckej komunikácie, alebo IR English je vykonávané v súlade s požiadavkami Nariadenia 1178/2011, Časti FCL a ustanovenia FCL.055.

Náš jazykový examinátor simuluje komunikáciu medzi pilotom a riadením letovej prevádzky.  Skúšku hodnotí v reálnom čase priamo naš jazykový examinátor. Podľa toho, či žiadate vydanie oprávnení pre lety IFR alebo pre lety VFR je prispôsobený aj obsah skúšky zo strany examinátora. Preskúšanie VFR English poskytuje partnerská letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy.

Oblasti, ktoré sú súčasťou preskúšania leteckej komunikácie (letecká angličtina - IFR English):

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie
 • povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet
 • odletové postupy
 • núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko
 • postupy pre vyčkávanie
 • postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko
 • zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky