Letecká angličtina ICAO English

Letecká angličtina a preskúšanie ICAO English je jednoduché.

Letecká angličtina a jej preskúšanie podľa požiadaviek ICAO poskytuje Aero Language ako najčastejšiu službu. Aero Language poskytuje preskúšanie ICAO pre dva jazyky. Môže ním byť preskúšanie Letecká angličtina ICAO English language, alebo ICAO Slovak language.

V prípade oboch jazykov je obsah preskúšania a jeho hodnotenie rovnaké. Postupuje sa podľa ICAO Dokumentu Doc 9835. Preskúšanie pozostáva z viacerých častí, pričom v každej časti sa hodnotí viacero atributov.

Každý z atributov je hodnotený od 1 po 6.

Počas preskúšania si examinátor všíma najmä:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovnú zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakciu