Hodnotenie skúšky letecká angličtina ICAO

ICAO Angličtina - preskúšanie leteckej angličtiny musí byť realizované dvomi jazykovými examinátormi.

Letecká angličtina ICAO English - hodnotenie preskúšania

Hodnotenie skúšky letecká angličtina ICAO English je vykonávané v dvojstupňovom procese hodnotenia. Prvé hodnotenie je vykonávanie jazykovým examinátorom počas preskúšania ICAO English.

Druhé hodnotenie je vykonávané hodnotiacim jazykovej spôsobilosti dištančnou formou.

Jazykový examinátor aj hodnotiaci jazykovej spôsobilosti hodnotí jednotlivé sekcie preskúšania leteckej angličtiny ICAO English. Ak je preskúšanie jazykovej spôsobilosti letecká angličtina ICAO English vykonávané za prítomnosti oboch hodnotiteľov, je výsledok preskúšania letecká angličtina ICAO English známy prakticky okamžite po skúške.

V prípade, ak je počas preskúšania leteckej angličtiny ICAO English prítomný len examinátor jazykovej spôsobilosti, snažíme sa, aby hodnotenie Vašej skúšky prebehlo najneskôr do 72 hodín. To je približný najneskorší čas, kedy môžete očakávať výsledok Vašej skúšky.

Jednotlivé časti preskúšania hodnotia obaja pracovníci Aero Language - ako examinátor tak aj hodnotiteľ na stupnici ICAO English 1 - ICAO English 6. Najnižšia získaná úroveň je finálna úroveň preskúšania - Vaša úroveň leteckej angličtiny ICAO English language proficiency "tzv. ICAO LEVEL". V prípade, ak sa examinátor jazykovej spôsobilosti a hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti nezhodnú na výslednej jazykovej úrovni, hodnotenie musí vykonať ďalší pracovník Aero Language.

Hodnotené sú tzv. ICAO English jazykové deskriptory, ktoré sú v prípadei leteckej angličtiny:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovnú zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakciu