Certifikát ICAO English - letecká angličtina

Dostanete pekný suvenír.

Po úspešnom absolvovaní preskúšania jazykovej spôsobilosti Vám Aero Language vystaví Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti.

ICAO English certificate Certifikát jazykovej spôsobilosti zasielame emailom. Náš elektronický systém Aero Language ADMIN vydáva certifikát ICAO English elektronicky. V notifikačnom emaili, ktorý Vám zašle Aero Language ADMIN systém nájdete:

  • váš oficiálny certifikát jazykovej spôsobilosti ICAO English 
  • potvrdenie do Vášho zápisníka letov
  • dočasný certifikát jazykovej spôsobilosti dôležitý pre LAPL/PPL/SPL pilotov vo výcviku

Certifikát jazykovej spôsobilosti obsahuje tiež prílohu s detailným popisom platnosti podľa jednotlivých predpisových a legislatívnych noriem. Certifikát jazykovej spôsobilosti od Aero Language obsahuje taktiež aj QR kód pre jednoduchšie sledovanie a verifikovanie vášho preskúšania ICAO English.

Na základe certifikátu je možné požiadať príslušný letecký úrad o zapísanie získanej kvalifikácie. Napr. zapísanie kvalifikácie letecká angličtina ICAO English ICAO Slovak  alebo IR Angličtina do leteckého preukazu.