ICAO Slovenčina Vzorový test

Test na preskúšanie ICAO Slovenčiny je generovaný online - priamo systémom Aero Language ADMIN. Pre ilustráciu toho, čo obsahuje preskúšanie ICAO Slovenčiny prikladáme vzorový test. Jazykový examinátor vás plynulo prevedie preskúšaním ICAO Slovak.