ICAO Slovenčina Level 6 ✓

Ste jazykový expert▪️ICAO Slovak Level 6 je maximum, čo môžete získať...

ICAO Slovak level 6 je expertná úroveň Slovenčiny. Idiomatická reč je niečo, na čo sa budeme počas hodnotenia zameriavať. To znamená, že ovládate Ľúbozvučnú slovenčinu... :-)

⚠️ ICAO Slovak Level 6 - Čo to obnáša?  ⚠️ 

Jazyková spôsobilosť - letecká slovenčina na úrovni ICAO Slovak level 6 je označovaná ako "Expert". ICAO Slovenčina Level 6 je tiež označovaný ako úroveň materinského jazyka.

Nie je to však úplne pravda. Kvoli prísnemu hodnoteniu a používaniu napríklad nesprávnej výslovnosti nemusí človek, ktorý používa slovenský jazyk ako rodný jazyk dosať úroveň jazykovej spôsobilosti ICAO Slovak level 6. Napríklad "východniar" rozprávajúci ortodoxnou východniarčinou s určitosťou neuspeje v preskúšaní ICAO Slovenčiny. Predpokladom pre ICAO Slovak level 6 je okrem širokej slovenej zásoby aj ďalšie množstvo aspektov vrátane správnej gramatiky a výslovnosti.

Pozrime sa na to, čo vlastne znamená ICAO Slovak level 6...

ICAO Slovak Level 6 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť pri ICAO Slovak 6 je takmer dokonalá. Existujú len nepatrné rozdiely medzi vašou výslovnosťou a výslovnosťou ľudí, pre ktorých je Slovenčina materským jazykom.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Gramatika

Predpokladom pre ICAO Slovak 6 je perfektné ovládanie základnej, ale aj pokročilej gramatiky. Nielen základná gramatika, ale aj najkomplexnejšie vety sú takmer bezchybné, keď ich používate vo vetách. A používate ich pomerne často.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Plynulosť reči

Plynulosť vašej reči je prirodzená. A pôsobí prirodzene. 

Kedykoľvek rozprávate po anglicky, váš prejav je ucelený a plynulý. Používate vhodnú farbu hlasu, robíte prestávky medzi vetami a slovami, prípadne kladiete tón a dôraz na konkrétne časti slov a viet. Váš prejav je prirodzený.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Vocabulary

Dokážete rozprávať takmer o akejkoľvek téme, či je pre vás známa, alebo neznáma.

Používate idiomy v každodennom slovnom prejave. Okrem toho, že viete, čo znamená význam slova, alebo idiomu, viete používať synonýma podľa toho, ako sa hodia do kontextu.  Pravdepodobne rozosnávate rozdiel medzi slovami prirodzenýprirodzeneprirodzenie.

ICAO Slovak Level 6 ✅ Porozumenie

Rozumiete všetkému. Nie len z kontextu. Ak rozumiete anglickým textom v piesňach, rozprávkach, ale aj iných hovorených anglických textoch, je to dobrou predispozíciou pre úroveň ICAO Slovak 6.

Mimochodom - rozumiete, čo znamená guľôčka v jamôčke?

ICAO Slovak Level 6 ✅ Interakcia

 Vaša interakcia v každej situácií je prirodzená a jednoduchá. Bežne používate verbálne, ale aj neverbálne vyjadrovanie.

✓ Platnosť ICAO Slovak Level 6

Jazyková spôsobilosť je platná v závislosti od toho, aký letecký preukaz vlastníte:

  • EASA preukaz: trvalo
  • národná, alebo ICAO Licencia: trvalo