ICAO Slovenčina Level 4 ✓

ICAO Slovak Level 4 ▪️je minimálna Prevádzková úroveň leteckej slovenčiny.

ICAO Slovenčina Level 4 je minimálna prevádzková úroveň jazykovej spôsobilosti ♥

⚠️ ICAO Slovak Level 4 vo všeobecnosti ⚠️ 

ICAO Slovak Level 4, ICAO Level 4 alebo jednoducho letecká slovenčina - úroveň 4 je takzvaná minimálna prevádzková úroveň znalostí leteckej slovenčiny. ICAO Slovak Level 4 označuje minimálne jazykové schopnosti, ktorými musí pilot disponovať.

Pozrime sa, čo to vlastne znamená ICAO Slovak level 4...

ICAO Slovak Level 4 ✅ Výslovnosť

Neočakávame od vás výslovnosť experta ani pokročilého angličana. Vďaka vašej výslovnosti jednoducho spoznáme, že Slovenčina nie je váš rodný jazyk. Je prítomný silný akcent rodnej reči. Príkladom najčastejších chýb pri preskúšaní ICAO Slovenčiny je chyba pri vyslovovaní slova tri. Častá chyba česky hovoriacich pilotov je vyslovovanie tohto slova "tri" ako "tři".

Z kontextu rozprávania je však jednoducho zrozumiteľný obsah viet.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Gramatika

Gramatika, ktorú používate ako držiteľ ICAO Slovak Level 4 je jasný obsah a časový priebeh. Vaša gramatika však nie je úplna a správna. Je však pre vás jednoduché rozoznať rozdiel medzi minulým a prítomným časom, viete ako sa tvorí množné číslo a rôzne predložky. Ak príde ku komplexnejším debatám, spravidla prenecháte debatu iným, alebo sa vyhýbate zloženiu komplexnejšich viet.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Plynulosť reči

Netrvá vám dlho, aby ste našli správne slová pre opis situácie, alebo odpoveď na otázku. Možno vám to trvá v niektorých prípadocho niečo dlhšie, ale to je v poriadku.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Slovná zásoba

Letecká slovná zásoba sa rozširuje spoločne s tým, ako pribúdajú Vaše letecke skúsenosti. Pre nás je dôležité, aby vaša slovná zásoba - ako držiteľa ICAO Slovak Level 4 bola primeraná vašim leteckým skúsenostiam. Taktiež je doležité, aby ste so svojou slovnou zásobou boli schopný komunikovať s ostatnými pilotmi, alebo riadením letovej prevádzky. O rôznych iných témach dokážete rozprávať vlastnými slovami a aspoň základným opisom situácie, alebo témy vo forme parafrázovania. Dobrý príklad pre držiteľa ICAO Slovak Level 4 je to, že vie, źe v slovenčine máme raňajky, nie snídane ani doručak.

ICAO Slovak Level 4 ✅ Pochopenie

Očakávame od vás trochu viac, ako len štandardnú leteckú frazeológiu a jej používanie. Pre získanie ICAO Slovak LEVEL 4 je potrebné, aby ste použili jednoduchý jazyk mimo leteckej frazeológie na porozumenie situáciám. Je možné, že nebudete rozumieť ihneď. Avšak po zopakovaní frázy, alebo textu porozumiete obsahu, alebo aspoň kontextu. Nebojte sa použiť "say again".

ICAO Slovak Level 4 ✅ Interakcia

Ako držiteľ ICAO English Level 4 sa nebojíte rozprávať. Ak nerozumiete, nezostanete ticho, ale sa spýtate, alebo použijete čarovnú leteckú frázu "opakuj". 

✓ Platnosť ICAO Slovak Level 4

Once passed, the license endorsement depends on your flight crew licence:

  • EASA preukaz: 4 roky
  • národná, alebo ICAO preukaz: 3 years