ICAO English Level 6 ✓

Ste jazykový expert▪️ICAO English Level 6 je maximum, čo môžete získať...

ICAO English level 6 je expertná úroveň Angličtiny. Neexistuje vyššia jazyková kvalifikácia :-) Ak ašpirujete na ICAO English Level 6, mali by ste hovoriť Idiomatickou rečouIdiomatická reč je niečo, na čo sa budeme počas hodnotenia zameriavať.

⚠️ ICAO English Level 6 vo všeobecnosti ⚠️ 

Jazyková spôsobilosť - letecká angličtina na úrovni ICAO English level 6 je označovaná ako "Expert". ICAO English Level 6 je tiež označovaný ako úroveň materinského jazyka.

Nie je to však úplne pravda. Kvoli prísnemu hodnoteniu a používaniu napríklad nesprávnej výslovnosti nemusí človek, ktorý používa anglický jazyk ako rodný jazyk dosať úroveň jazykovej spôsobilosti ICAO English level 6.

Predpokladom pre ICAO English level 6 je okrem širokej slovenej zásoby aj ďalšie množstvo aspektov vrátane správnej gramatiky a výslovnosti. Stovky ani tisíce nalietaných hodín nezaručujú, že bude pilotovi udelená úroveň ICAO English 6, avšak je to jeden z mnohých predpokladov.

Pozrime sa na to, čo vlastne znamená ICAO English level 6...

ICAO English Level 6 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť pri ICAO English 6 je takmer dokonalá. Existujú len nepatrné rozdiely medzi vašou výslovnosťou a výslovnosťou ľudí, pre ktorých je angličtina materským jazykom.

ICAO English Level 6 ✅ Vetná skladba

Predpokladom pre ICAO English 6 je perfektné ovládanie základnej, ale aj pokročilej gramatiky. Nielen základná gramatika, ale aj najkomplexnejšie vety sú takmer bezchybné, keď ich používate vo vetách. A používate ich pomerne často.

ICAO English Level 6 ✅ Plynulosť reči

Plynulosť vašej reči je prirodzená. A pôsobí prirodzene. 

Kedykoľvek rozprávate po anglicky, váš prejav je ucelený a plynulý. Používate vhodnú farbu hlasu, robíte prestávky medzi vetami a slovami, prípadne kladiete tón a dôraz na konkrétne časti slov a viet. Váš prejav je prirodzený.

ICAO English Level 6 ✅ Slovná zásoba

Dokážete rozprávať takmer o akejkoľvek téme, či je pre vás známa, alebo neznáma.

Používate idiomy v každodennom slovnom prejave. Okrem toho, že viete, čo znamená význam slova, alebo idiomu, viete používať synonýma podľa toho, ako sa hodia do kontextu.

ICAO English Level 6 ✅ Porozumenie

Rozumiete všetkému. Nie len z kontextu.

Ak rozumiete anglickým textom v piesňach, rozprávkach, ale aj iných hovorených anglických textoch, je to dobrou predispozíciou pre úroveň ICAO English 6.

ICAO English Level 6 ✅ Interakcia

 Vaša interakcia v každej situácií je prirodzená a jednoduchá. Bežne používate verbálne, ale aj neverbálne vyjadrovanie.

✓ Platnosť ICAO English Level 6

Jazyková spôsobilosť je platná v závislosti od toho, aký letecký preukaz vlastníte:

  • EASA preukaz: trvalo
  • národný, alebo ICAO preukaz: trvalo