ICAO English Level 5 ✓

ICAO English Level 5 ▪️je to niečo medzi...

ICAO English level 5, alebo tiež Extended levelLevel 5 zvyčajne požaduje väčšina leteckých spoločností ako minimálnu úroveň leteckej angličtiny - jazykovej spôsobilosti ♥

⚠️ ICAO English Level 5 vo všeobecnosti ⚠️ 

ICAO English Level 5 je takzvaná pokročilá úroveň leteckej angličtiny podľa ICAO. Spravidla uchádzač o ICAO English ktorého materinským jazykom nie je angličtina, nemá schopnosť získať ICAO English Level 6. Ak však máte jazykové schopnosti nad úrovňou ICAO English Level 4, pravdepodobne získate ICAO Level 5 bez závažnejších problémov.

Pozrime sa, čo to vlastne znamená ICAO English Level 5, keď ju rozoberieme ... 

ICAO English Level 5 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť v prípade ICAO English Level 5 je bez zdĺhavého premýšľania a viac-menej správna.

Rodený anglicky hovoriaci človek zistí, že vaša angličtina na úrovni ICAO Level 5 nie je váš materinský jazyk. Vaša angličtina je však bez významných chýb. Jednoducho povedané - vaša výslovnosť angličtiny ako ICAO Level 5 je v poriadku, avšak s vašim materinským akcentom.

ICAO English Level 5 ✅ Vetná skladba

Tvorba zložitejších vetných skladieb v prípade ICAO English Level 5 vám nie vždy ide, ale aspoň sa o to pokúšate. Vaše základné gramatické schopnosti sú veľmi dobré a bez pochybností. Pokúšate sa vytvoriť ešte zložitejšie vety, ale nemusia byť vždy správne.

ICAO English Level 5 ✅ Plynulosť reči

Rozprávate plynule a zmysluplne. Netrvá dlho, kým nájdete zmysluplnú odpoveď na otázku. Ako držiteľ ICAO English Level 5 - reagujete plynule a obsahovo k veci. Nerobíte dlhé prestávky a vaša reč je plynulá.

ICAO English Level 5 ✅ Slovná zásoba

Veci viete pomenovať správnym slovom. Niekedy aj viacerými. Rozsah vašej slovnej zásoby je v porovnaní s letovými skúsenosťami  naozaj dobrý. Ťažko sa vám hovorí o neznámych oblastiach, alebo iných vedných odboroch mimo letectva. Niekedy dokonca používate aj idiomy a slová typické pre slang anglického jazyka.

ICAO English Level 5 ✅ Porozumenie

Je pomerne ľahké pochopiť veci, keď viete, čo môžete očakávať. Rozumiete viac než len očakávaniam a očakávaným veciam. Nemáte tiež problémy s porozumením menej predvídateľných situáciách. Rozumiete rozhlasovému vysielaniu v anglickom jazyku.

ICAO English Level 5 ✅ Interakcia

Pri interakcií v rozhovore zvládnete trochu viac, než len magickú frázu "say again". Ako držiteľ ICAO English Level 5 sa nebojíte  aktívne pýtať a objasňovať, ak niečomu nerozumiete. Aktívne sa snažíte nezrovnalosti objasniť a komunikovať. Objasňovaním viete iniciovať a viesť zmysluplný dialóg.

✓ Platnosť ICAO English Level 5

Jazyková spôsobilosť je platná v závislosti od toho, aký letecký preukaz vlastníte:

  • EASA letecký preukaz: 6 rokov
  • národný, alebo ICAO preukaz: 5 rokov