ICAO English Level 4 ✓

ICAO English Level 4 ▪️je minimálna Prevádzková úroveň.

ICAO English level 4 je minimálna prevádzková úroveň jazykovej spôsobilosti ♥

⚠️ ICAO English Level 4 vo všeobecnosti ⚠️ 

ICAO English Level 4, ICAO Level 4 alebo jednoducho letecká angličtina - úroveň 4 je takzvaná minimálna prevádzková úroveň znalostí leteckej angličtiny. ICAO English Level 4 označuje minimálne jazykové schopnosti, ktorými musí pilot disponovať. Niektoré letecké spoločnosti alebo prevádzkovateliai však môžu mať vyššie požiadavky pre jazykovú spôsobilosť. Preto aj napriek tomu, že je váš ICAO English Level 4 z hľadiska predpisov dostatočný, nemusí tak tomu byť z pohľadu leteckej spoločnosti. Pre rekreačných pilotov a súkromných pilotov je do však dostačujúca jazyková spôsobilosť.

Pozrime sa, čo to vlastne znamená ICAO English level 4...

ICAO English Level 4 ✅ Výslovnosť

Neočakávame od vás výslovnosť experta ani pokročilého angličana. Vďaka vašej výslovnosti jednoducho spoznáme, že anglický jazyk nie je váš rodný jazyk. Najčastejšie chyby sú vo výslovnosti "th". Teda think vyslovujete ako "sink" a podobne. Z kontextu rozprávania je však jednoducho zrozumiteľný obsah viet.

ICAO English Level 4 ✅ Gramatika

Gramatika, ktorú používate ako držiteľ ICAO English Level 4 je jasný obsah a časový priebeh. Vaša gramatika však nie je úplna a správna. Je však pre vás jednoduché rozoznať rozdiel medzi minulým a prítomným časom, viete ako sa tvorí množné číslo a rôzne predložky. Poznáte rozdiel medzi "an" a "a". Ak príde ku komplexnejším debatám, spravidla prenecháte debatu iným, alebo sa vyhýbate zloženiu komplexnejšich viet.

ICAO English Level 4 ✅ Plynulosť rozprávania

Netrvá vám dlho, aby ste našli správne slová pre opis situácie, alebo odpoveď na otázku. Možno vám to trvá v niektorých prípadocho niečo dlhšie, ale to je v poriadku.

ICAO English Level 4 ✅ Slovná zásoba

Letecká slovná zásoba sa rozširuje spoločne s tým, ako pribúdajú Vaše letecke skúsenosti. Pre nás je dôležité, aby vaša slovná zásoba - ako držiteľa ICAO English Level 4 bola primeraná vašim leteckým skúsenostiam. Taktiež je doležité, aby ste so svojou slovnou zásobou boli schopný komunikovať s ostatnými pilotmi, alebo riadením letovej prevádzky. O rôznych iných témach dokážete rozprávať vlastnými slovami a aspoň základným opisom situácie, alebo témy vo forme parafrázovania.

ICAO English Level 4 ✅ Porozumenie

Očakávame od vás trochu viac, ako len štandardnú leteckú frazeológiu a jej používanie. Pre získanie ICAO English LEVEL 4 je potrebné, aby ste použili jednoduchý jazyk mimo leteckej frazeológie na porozumenie situáciám. Je možné, že nebudete rozumieť ihneď. Avšak po zopakovaní frázy, alebo textu porozumiete obsahu, alebo aspoň kontextu. Nebojte sa použiť "say again".

ICAO English Level 4 ✅ Interakcia

Ako držiteľ ICAO English Level 4 sa nebojíte rozprávať. Ak nerozumiete, nezostanete ticho, ale sa spýtate, alebo použijete čarovnú leteckú frázu "say again". 

✓ Platnosť ICAO English Level 4

Jazyková spôsobilosť je platná v závislosti od toho, aký letecký preukaz vlastníte:

  • EASA letecký preukaz: 4 roky
  • národný, alebo ICAO preukaz: 3 roky