Jazykové preskúšanie pre riadiacich letovej prevádzky

Ponúkame aj riešenie jazykovej spôsobilosti pre riadiacich letovej prevádzky - tzv. letecká angličtina, alebo ICAO English pre "air traffic controllers" - ATC.

Všetky letecké preskúšania, ktoré v rámci ProfiPilot urobíme sú monitorované. Samozréjmosťou je to, že ste o výsledku a Vašich oprávneniach informovaný aj e-mailom. Náš automatizovaný systém Vám taktiež s dostatočným predstihom rozosiela notifikačné e-maily. Viac sa teda nestane, aby ste zabudli na koniec platnosti Vašej jazykovej spôsobilosti - ICAO English.

Riadiaci letovej prevádzky - air traffic controller

Naša ponuka pre odbornosť riadiaci letovej prevádzky, resp. air traffic controller

Preskúšanie leteckej angličtiny je medzinárodnými predpismi ICAO a európskymi predpismi Eurocontrol vyžadovaný pre odbornosť riadiaci letovej prevádzky - air traffic controller (ATC). 

V ProfiPilot TSP máme na jazykové preskúšanie anglického jazyka pre odbornosť riadiaci letovej prevádzky, resp. air traffic controller spracované vlastné postupy. Znamená to, že riadiaci letovej prevádzky absolvujú preskúšanie z anglického jazyka, ktoré je obsahom prispôsobené ich každodenným pracovným povinnostiam v oblasti riadenia letovej prevádzky lietadiel vo vzdušnom priestore. 

ProfiPilot TSP poskytuje takýto špeciálny program na preskúšanie leteckej angličtiny. Program je vhodný pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosti v rámci programu B2B spolupráce.