Jazyková spôsobilosť pre riadiacich letovej prevádzky - ATC

Letecká angličtina, alebo ICAO English pre "air traffic controllers" - ATC.

Riadiaci letovej prevádzky - ATC

Naša ponuka pre odbornosť riadiaci letovej prevádzky, resp. air traffic controller

Preskúšanie leteckej angličtiny je medzinárodnými predpismi ICAO a európskymi predpismi Eurocontrol vyžadovaný pre odbornosť riadiaci letovej prevádzky - air traffic controller (ATC). 

Aero Language poskytuje preskúšanie leteckej angličtiny aj pre odbornosť riadiaci letovej prevádzky, resp. air traffic controller spracované vlastné postupy. Znamená to, že riadiaci letovej prevádzky absolvujú preskúšanie z anglického jazyka, ktoré je obsahom prispôsobené ich každodenným pracovným povinnostiam v oblasti riadenia letovej prevádzky lietadiel vo vzdušnom priestore.