Jazykové preskúšanie pre pilotov

Komplexná jazyková spôsobilosť pre pilotov

letecká IFR angličtina, aj ICAO English

Pre pilotov máme pripravené komplexné riešenie tak, aby sme Vás udržali "current". 

Všetky letecké preskúšania, ktoré v rámci ProfiPilot urobíme sú monitorované. Samozréjmosťou je to, že ste o výsledku a Vašich oprávneniach informovaný aj e-mailom. Náš automatizovaný systém Vám taktiež s dostatočným predstihom rozosiela notifikačné e-maily. Viac sa teda nestane, aby ste zabudli na koniec platnosti Vašej jazykovej spôsobilosti - ICAO English.

Letecký examinátor

Jazykové preskúšania pilotov - ICAO English nie sú jediné služby, ktoré v rámci ProfiPilot poskytujeme. 

Našim cieľom je udržať Vás "current". Okrem toho, že ponúkame jazykové preskúšania pilotov podľa požiadaviek ICAO - ICAO English a praktické preskúšanie pilotov, tieto kvalifikácie aj monitorujeme. Náš automatický systém Vás upozorní vždy dostatočne dlho dopredu na to, že sa blíži platnosť niektorej z kvalifikácie a je potrebné ju predĺžiť.

Team ProfiPilot tvoria aj profesionálni piloti, ktorí sú poverení na vykonávanie funkcie letecký examinátor s oprávneniami examinátora FE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) a TRE(A).

Letecké preskúšania – preskúšania odbornej spôsobilosti, hodnotenie spôsobilosti inštruktora a praktické skúšky vykonávame v počte niekoľko desiatok, až stoviek ročne.

Letecké preskúšanie je možné vykonať aj pre držiteľa preukazu spôsobilosti, ktorého štát vydania je iný, ako Slovenská republika.

Platnosť preukazu spôsobilosti - LAPL(A)PPL(A)CPL(A) a ATPL(A) je neobmedzená. Predlžujú sa vždy len kvalifikačné kategórie (prístrojové kvalifikácietriedne kvalifikácie a typové kvalifikácie), alebo osvedčenia inštruktora.

Examinátori sú oprávnení na vykonávanie nasledovných preskúšaní (skúšky zručnostipreskúšanie odbornej spôsobilosti a hodnotenie spôsobilosti inštruktorov:

Predĺženie kvalifikačných kategórií

Získanie preukazov spôsobilosti kvalifikačných kategórií a osvedčení: